Đồng hồ vuông

Đồng hồ vuông là gì:

Mét vuông, được ký hiệu bằng mét vuông, là một đơn vị đo kích thước được công nhận bởi Hệ thống đơn vị quốc tế. Các phép đo tương ứng với một mét vuông dài mỗi bên.

Một mét vuông (1m2) tương đương với mười nghìn cm vuông (10.000 cm2).

Việc sử dụng chính của biện pháp là tính toán kích thước của một khu vực nhất định. Mét vuông được sử dụng nhiều để tính toán kích thước của môi trường, bất động sản hoặc địa hình.

Mét vuông cũng được sử dụng để tính toán số lượng người phù hợp với môi trường. Nồng độ tối đa được xem xét là 9 người trên một mét vuông.

Mét vuông cũng rất quan trọng đối với thị trường bất động sản và cho định nghĩa về giá trị của một tài sản.

Giá trị được gán cho một tài sản có tính đến mét vuông, vì ở mỗi nơi, biện pháp này có một giá trị nhất định.

Kích thước của một nơi cư trú, tính bằng mét vuông, được sử dụng để tính toán số tiền phải trả từ Thuế đất và đô thị (IPTU).

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của IPTU.

Việc tính toán mét vuông cũng được sử dụng để xác định các giá trị trong xây dựng. Theo các trang web giá khác nhau được xác định cho mỗi mét vuông được xây dựng.

Theo cách tương tự, các vật liệu được sử dụng trong xây dựng cũng được tính toán bằng phép đo. Ví dụ, gạch, tùy thuộc vào loại, thay đổi từ 6 đến 9 đơn vị cho mỗi mét vuông. Các gạch, theo loại được sử dụng trong xây dựng, thường khác nhau giữa 12 và 17 đơn vị mỗi mét vuông.

Không thể nhầm lẫn mét vuông với mét tuyến tính . Mét vuông được sử dụng để tính diện tích và mét tuyến tính được sử dụng để đo các khu vực thẳng như tường, tường và sàn nhà.

Cách tính mét vuông (m2)

Để tính toán mét vuông của một không gian, bạn cần biết số đo chiều rộng và chiều dài của địa hình hoặc thuộc tính. Khi bạn biết những dữ liệu này, chỉ cần nhân giá trị chiều rộng và chiều dài.

Ví dụ: một vùng đất rộng 6 mét và dài 10 mét.

Để biết kích thước của tài sản tính bằng mét vuông, chỉ cần nhân lên: 6 mét x 10 mét.

Trong trường hợp này, mảnh đất có 60 mét vuông (60 mét vuông).

Các biện pháp tương đương

Một mét vuông (1m²) tương đương với:

Milimét (mm²)1.000.000
Cm (cm²)10.000
Số đo (dm²)100
Thông số (dam²)0, 01
Hectares (hm²)0, 0001
Kilômét (km²)0, 000001