Để trừu tượng

Abstrair là gì:

Abstrair là một động từ có nghĩa là coi thường, không quan trọng hoặc không xem xét một cái gì đó. Nó không quá quan trọng đối với một sự kiện hoặc một chủ đề.

Trừu tượng hóa cũng có thể được hiểu là lãng quên hoặc là "ra khỏi nó." Nếu một người được trừu tượng hóa, điều đó có nghĩa là anh ta không chú ý đến những gì xảy ra xung quanh anh ta.

Động từ cũng có thể được sử dụng với ý nghĩa là khả năng tập trung hoặc tập trung chú ý cao. Theo nghĩa này, từ này có thể mang ý nghĩa cực kỳ chú ý đến chi tiết hoặc nhiều khía cạnh của một chủ đề cụ thể.

Ý nghĩa này được sử dụng trong Triết học và đề cập đến việc tách một yếu tố phức tạp thành nhiều phần được phân tích riêng biệt.

Ví dụ:

Bạn phải trừu tượng vì vấn đề không quá quan trọng.

Để đạt điểm cao trong bài kiểm tra này, cần phải trừu tượng hóa tất cả các nội dung của vật chất.

Theo từ nguyên, từ này bắt nguồn từ thuật ngữ Latin abstrahere.

Xem thêm ý nghĩa của Trừu tượng.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của trừu tượng hóa

Từ đồng nghĩaTiếng anh
Coi thườngThêm
Làm mà không cóBao gồm
Coi thườngMáy tính
Đẩy lùiTham gia
Để giải tánTập trung
Để bắt bẻĐể thực hiện