Phản hồi

Phản hồi là gì:

Phản hồi là một từ tiếng Anh có nghĩa là phản hồi hoặc phản hồi một yêu cầu hoặc sự kiện cụ thể. Thuật ngữ này được sử dụng trong các lĩnh vực như Quản trị kinh doanh, Tâm lý học hoặc Kỹ thuật điện.

Trong một số bối cảnh, phản hồi từ có thể có nghĩa là phản ứng hoặc phản ứng. Trong trường hợp này, thông tin phản hồi có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Vd: Tôi đã gửi báo cáo của mình cho các cổ đông và phản hồi rất tích cực.

Trong lĩnh vực giao tiếp, thông tin phản hồi là một trong những yếu tố có mặt trong quá trình giao tiếp, nơi người gửi gửi tin nhắn đến người nhận thông qua một kênh cụ thể. Thông điệp có thể được thay đổi bởi một số loại rào cản (tiếng ồn), do đó điều chỉnh sự giải thích của nó bởi người nhận. Sau khi được giải thích, người nhận chấm dứt quá trình giao tiếp với phản hồi - phản hồi hoặc phản hồi của người nhận đối với tin nhắn đã gửi.

Ý nghĩa của phản hồi được sử dụng trong các lý thuyết về Quản trị kinh doanh, khi có ý kiến ​​về một người hoặc một nhóm người trong việc thực hiện công việc để đánh giá hiệu suất của họ. Đó là một hành động cho thấy những điểm tích cực và tiêu cực của công việc được thực hiện với mục đích cải thiện nó.

Trong lĩnh vực Tâm lý học, phản hồi cũng được mô tả là phản hồi hoặc phản hồi, một chuỗi giao tiếp giữa các cá nhân có thể phục vụ để giảm thiểu xung đột giữa các cá nhân.

Trong các lĩnh vực khác như Kỹ thuật điện và điện tử, thuật ngữ này được sử dụng để chỉ phản hồi của hệ thống, tức là truyền tín hiệu đầu ra sang đầu vào của cùng hệ thống hoặc mạch, dẫn đến tăng mức đầu ra (phản hồi tích cực ) hoặc giảm mức đầu ra (phản hồi tiêu cực). Trong một hệ thống âm thanh, nó đề cập đến việc trả lại một phần tín hiệu đầu ra từ bộ khuếch đại hoặc micrô cho đầu vào của nó, gây ra sự biến dạng của âm thanh được tạo ra.

Phản hồi tích cực và tiêu cực

Khái niệm phản hồi cũng liên quan đến sinh lý, nhưng cụ thể là cân bằng nội môi (cơ chế tự điều chỉnh sự mất cân bằng trong cơ thể).

Trong trường hợp này, phản hồi tiêu cực bao gồm phản ứng ngược với kích thích gây ra sự mất cân bằng. Mặt khác, phản hồi tích cực là phản ứng từ cơ thể góp phần làm tăng sự mất cân bằng gây ra.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của cân bằng nội môi.

Phản hồi về giáo dục thể chất

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, khái niệm phản hồi là rất cần thiết trong học tập vận động. Trong trường hợp cụ thể này, phản hồi bao gồm các phản hồi thu được khi phần tử học tập tạo ra một chuyển động cơ nhất định. Những phản ứng này có thể xảy ra trong hoặc sau khi di chuyển trong câu hỏi.