Sự khác biệt giữa Abiogenesis và Biogenesis

Abiogenesis và biogenesis là hai lý thuyết về sinh học giải thích sự xuất hiện của các sinh vật theo những cách khác nhau.

Sự khác biệt cơ bản giữa chúng là theo abiogenesis, chúng sinh sẽ được bắt nguồn từ các vật liệu mà không có sự sống. Mặt khác, sinh học nói rằng các sinh vật sống xuất hiện từ các sinh vật được sinh sản khác.

Lý thuyết về sinh sản

Abiogenesis, còn được gọi là Lý thuyết thế hệ tự phát, định nghĩa rằng các sinh vật sống bắt nguồn từ các chất vô hồn và các quá trình phân hủy.

Các phản ứng hữu cơ của sự phân hủy vật chất sẽ có sức mạnh để tạo ra các dạng sống, thứ được gọi là lực lượng quan trọng.

Ví dụ, chuột được cho là đã xuất hiện từ các mô bẩn và ếch có nguồn gốc từ bùn trong môi trường ẩm ướt.

Tuy nhiên, ngày nay người ta biết rằng lực lượng quan trọng này trên thực tế là một phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ.

Lý thuyết đã không còn ý nghĩa từ các nghiên cứu của nhà khoa học Franchesco Reide, người có thể chứng minh rằng ấu trùng được tìm thấy trong xác chết phân rã không tự phát sinh.

Từ một thí nghiệm với chất hữu cơ trong quá trình phân hủy, Reide đã có thể chứng minh rằng ấu trùng được tìm thấy có nguồn gốc từ trứng của ruồi tiếp cận xác thịt đang phân hủy.

Những người bảo vệ abiogenesis

Aristotle, Isaac Newton, Saint Augustine và René Descartes là những ví dụ của các nhà triết học và nhà nghiên cứu đã tin tưởng và ảnh hưởng đến lý thuyết abiogenesis.

Tìm hiểu thêm về Abiogenesis.

Lý thuyết sinh học

Sinh học xuất hiện sau khi sinh sản và giải thích sự xuất hiện của các sinh vật theo cách ngược lại. Theo lý thuyết này, chúng sinh chỉ có thể được sinh ra từ quá trình sinh sản của những sinh vật khác.

Sinh học xuất hiện từ các thí nghiệm của nhà khoa học Louis Pasteur, người đã thành công trong việc chứng minh rằng thế hệ abiogenesis tự phát không tồn tại.

Theo quan sát của ông, người ta đã chứng minh rằng sự ra đời của những sinh vật sống xảy ra từ sự sinh sản của những sinh vật có từ trước. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng trong lý thuyết, vì sinh học không giải thích được sự sống đầu tiên trên Trái đất sẽ phát sinh như thế nào.

Sinh học là lý thuyết hiện đang được khoa học chấp nhận để giải thích sự ra đời của các sinh vật sống.

Xem thêm về Sinh học.

Sinh sảnSinh học
Cuộc sống phát sinh từ vật chất không có sự sống.Cuộc sống bắt nguồn từ những sinh vật sống khác.
Giun và vi khuẩn phát sinh một cách tự nhiên trong vật chất vô hồn.Giun và vi khuẩn phát sinh từ sự phân hủy chất hữu cơ.