Logo

Logo là gì:

Logo, hoặc logo, là khái niệm về lĩnh vực quảng cáotiếp thịthương hiệu bao gồm đại diện trực quan hoặc đồ họa xác định thương hiệu hoặc công ty .

Logo nhằm mục đích phân biệt thương hiệu với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tạo liên kết với người tiêu dùng và người tiêu dùng tiềm năng.

Tạo logo là điều cần thiết cho một công ty, và nó không đủ để làm hài lòng thị giác, logo phải có ý nghĩa gì đó. Đối với điều này, sự sáng tạo là điều cần thiết, và màu sắc, hình dạng và chữ cái được đưa vào logo nên được cân nhắc cẩn thận.

Thông thường, theo thời gian, logo của một thương hiệu hoặc công ty có thể thay đổi, để thích ứng với triết lý, tâm lý hoặc cách hành động mới trên thị trường.

Logo hoặc logo

Trong thế giới tiếp thị và quảng cáo có một cuộc thảo luận cũ về các khái niệm về logo và logo. Một số người nói rằng chúng là từ đồng nghĩa, những người khác nói rằng chúng là những khái niệm riêng biệt và vẫn còn một nhóm chỉ ra rằng khái niệm logo không nên tồn tại.

Nhiều nhà quảng cáo cho rằng mặc dù có trong từ điển, logo từ là một chủ nghĩa thần kinh không có ý nghĩa.

Đối với nhiều người, sự khác biệt giữa logo và logo là logo là hình thức viết tiêu chuẩn của thương hiệu, trong khi logo bao gồm đường nối của logo (tên) với biểu tượng đặc trưng cho thương hiệu hoặc công ty.