MMC và MDC

MMC và MDC là gì:

MMC (chung tối thiểu chung) và MDC (ước số tối đa chung) là các quy tắc toán học được liên kết tương ứng với bội số chung và ước số chung của hai hoặc nhiều số.

Chúng là các công cụ được sử dụng để tạo điều kiện giải quyết vấn đề và phương trình.

MMC là giá trị nhỏ nhất có thể là bội của hai hoặc nhiều số. MDC là số lớn nhất có thể chia nhiều số cùng một lúc.

Số chia và số nhiều là gì?

Để hiểu rõ hơn về các khái niệm về MMC và MDC, bạn cần biết số chia là gì và số nhiều là gì.

Một số được gọi là ước số khi tài khoản phân chia của nó bằng một kết quả khác trong một số nguyên.

Ví dụ: số 36 có thể được chia cho: 1, 2, 3, 6, 12, 18 và 36.

Đã có nhiều số là các số là kết quả của phép nhân được thực hiện giữa một số được chọn và bất kỳ giá trị nào khác.

Xem ví dụ bội số 3.

Nhiều
33 (3 x 1), 6 (3 x 2), 9 (3 x 3), 12 (3 x 4), 15 (3 x 5), 18 (3 x 6), 21 (3 x 7) .. .

MMC

Việc tính toán bội số chung tối thiểu (MMC) là để tạo thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề toán học liên quan đến hai hoặc nhiều số. MMC sẽ là số nhiều chung nhỏ nhất được tìm thấy giữa hai hoặc nhiều số.

Xem trong ví dụ này các bội số chung giữa 2 và 4.

Bội số của 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Bội số của 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Nhiều số phổ biến từ 2 đến 40, 4, 12 ...

Cách tính MMC

Để xác định bội số chung tối thiểu giữa hai hoặc nhiều số, phải tuân theo hai bước:

  1. Tìm hiểu các bội số của số là gì.
  2. Kiểm tra xem số nào là số nhỏ nhất là bội số của tất cả.

Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ này về tính toán MMC trong khoảng từ 4 đến 6.

Nhiều
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

Trong ví dụ này, số nhỏ nhất là bội của 4 và 6 là 12.

MDC

Số chia chung tối đa (MDC) là số lớn nhất chia một số số khác cùng một lúc.

Cách tính MDC

Để tính ước số chung tối đa, chúng ta cần phân tách các số bằng cách bao thanh toán.

  1. Giải mã tất cả các số.
  2. Tìm các số phổ biến trong tất cả các phân tách.
  3. MDC sẽ là giá trị nhân các số phổ biến.

Xem ví dụ về tính toán MDC giữa các số 20 và 50.

Phân hủy
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20, 50)10 (2 x 5)

Kết quả của MDC trong khoảng từ 20 đến 50 là 10. Để biết kết quả của MDC, chỉ cần nhân các ước số chung (2 và 5).

Sự khác biệt giữa MMC và MDC

Các cách tính MMC và MDC có một số điểm tương đồng. Do đó, điều quan trọng là phải cẩn thận để không nhầm lẫn các khái niệm.

Cách dễ nhất để hiểu sự khác biệt giữa chúng là bằng cách biết các ứng dụng thực tế của từng loại.

MMC

Bước đầu tiên là xác minh xem vấn đề yêu cầu tìm thấy số lượng tối thiểu hoặc nhiều số để đơn giản hóa độ phân giải. Trong những trường hợp này, MMC phải được sử dụng.

Ví dụ, nó có thể được sử dụng để giải các phương trình có phân số với các mẫu số khác nhau, vì bội số chung tối thiểu tạo điều kiện cho việc giải quyết loại vấn đề này.

MMC cũng có thể được sử dụng để so sánh các phân số khác nhau để xác định xem chúng có tương đương không.

MDC

MDC nên được sử dụng khi vấn đề liên quan đến một số câu hỏi về tính toán phân chia.

Ví dụ, MDC có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề trong đó bạn phải xác định kích thước lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một cái gì đó.

Xem thêm ý nghĩa của Tiến trình Số học và Số học.