Tối ưu hóa

Tối ưu hóa là gì:

Tối ưu hóa là quá trình tối ưu hóa, làm cho tối ưu. Đó là sự theo đuổi xuất sắc . Đó là việc sử dụng các kỹ thuật để lựa chọn các lựa chọn thay thế tốt nhất, với mục đích đạt được các mục tiêu đã xác định.

Việc tối ưu hóa bao gồm việc xây dựng một kế hoạch chiến lược và phù hợp cho việc quản lý hiệu quả, nhằm đạt được lợi nhuận trong các tiêu chuẩn xuất sắc. Quá trình tối ưu hóa tìm cách tạo ra lợi nhuận tối ưu trong các lĩnh vực hoạt động đa dạng nhất.

Trong khu vực hành chính của một công ty, tối ưu hóa bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu, dẫn đến đánh giá và xem xét các chiến lược, nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, tăng doanh số, sử dụng hiệu quả thời gian cho các chuyên gia, v.v. theo đuổi sự xuất sắc.

Trong Thống kê, tối ưu hóa là quá trình xác định giá trị tối ưu của một lượng.

SEO và SEM

Trong lĩnh vực điện toán, có thể sử dụng các phương pháp và kỹ thuật nhằm tối ưu hóa các trang web. Trong số đó, SEO ( Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ), cung cấp một tập hợp các hành động để cải thiện cấu trúc của trang web, từ ngôn ngữ, bố cục, hình ảnh, văn bản v.v.

Một tính năng khác cũng được sử dụng để tối ưu hóa trang web và SEM ( Search Engine Marketing ), với mục tiêu chính là cải thiện vị trí của trang web trong các công cụ tìm kiếm khác nhau.

Tối ưu hóa và công thái học

Công thái học là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc của anh ta. Mục tiêu của công thái học là thiết lập sự hạnh phúc của người lao động và tối ưu hóa các điều kiện chung của môi trường.

Công thái học tìm cách thích ứng môi trường làm việc với nhu cầu của từng chuyên gia, từ ánh sáng đầy đủ, kiểm soát tiếng ồn, nhiệt độ lý tưởng, phòng ngừa tai nạn và chăm sóc cần thiết để tránh sự xuất hiện của các bệnh lý do một số yếu tố, tư thế xấu và căng thẳng lặp đi lặp lại.