Táo bạo

Audacity có nghĩa là gì?

Audacity là một tính từ của hai chi có nguồn gốc từ audax Latin phân loại một người thể hiện sự táo bạo . Nó cũng là một từ được sử dụng để mô tả những người dũng cảm và táo bạo .

Một số từ đồng nghĩa táo bạo có thể là không sợ hãi, táo bạo, táo bạo, dũng cảm.

Tùy thuộc vào ngữ cảnh, từ in đậm có thể có ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Trong một số trường hợp, một người táo bạo có thể là một người dũng cảm, không ngại đổi mới hoặc đối mặt với các tình huống bất lợi. Mặt khác, thường thì một người táo bạo có thể được xem là một người nhỏ nhắn, kiêu ngạo và xấc xược, nghĩa là có chút khiêm tốn, không quan tâm đến người khác và táo bạo quá mức.

Từ in đậm cũng có mặt trong Bài thánh ca Tuyên ngôn của Cộng hòa: Được rửa tội trong gian hàng táo bạo này!

Xem thêm:

  • Tuyên bố