Hỗ trợ

Tiện ích chung là gì:

Một diễn viên phụ là một người tham gia giúp đỡ một người cụ thể trong vai trò của mình. Nó cũng đề cập đến diễn viên hoặc nữ diễn viên đóng vai trò thứ yếu, diễn trực tiếp hoặc gián tiếp với các nhân vật chính.

Khi một người được cho là đóng vai trò hoặc chức năng hỗ trợ, điều đó có nghĩa là anh ta hành động trong nền, nhưng hành động có cùng mục đích với người có vai trò lãnh đạo.

Như đã nói, trong nghệ thuật biểu diễn, diễn viên hoặc nữ diễn viên phụ là người hỗ trợ nhân vật chính của một vở kịch hoặc phim chẳng hạn. Chức năng chính của nó là bổ sung cho cốt truyện tập trung vào sự phát triển của lịch sử nhân vật chính và nhân vật phản diện.

Một số từ đồng nghĩa chính của coadju bổ trợ là: người trợ giúp, người trợ giúp, trợ lý, trợ lý và cộng sự.

Trong tiếng Anh, dịch nghĩa đen của hỗ trợ là hỗ trợ .

Diễn viên phụ và nhân vật chính

Không giống như đồng phạm, người đóng vai trò là người trợ giúp, đóng vai trò bổ trợ, nhân vật chính là người có vai trò hoặc chức năng chính.

Trong nghệ thuật biểu diễn, ví dụ, nhân vật chính là nhân vật trung tâm của câu chuyện . Các nhân vật phụ là tất cả các nhân vật khác là một phần của câu chuyện, nhưng họ không phải là mục tiêu trọng tâm của cốt truyện.