Kẻ lừa đảo

Bisector là gì:

Bissetrix là hình bán nguyệt có nguồn gốc từ đỉnh và chia một nửa góc theo hai góc với cùng một số đo (đồng dạng). Thuật ngữ và khái niệm này được sử dụng trong hình học, đặc biệt là khi phân tích các hình tam giác.

Trong trường hợp chia đôi của một tam giác, những điều này có thể xảy ra ở hai dạng khác nhau: bisector bên trong và bisector bên ngoài.

Theo Định lý Bisector nội bộ, một bisector bên trong của một góc chia phía đối diện thành các phân đoạn tỷ lệ ở các cạnh liền kề. Mặt khác, Định lý băm bên ngoài nói rằng, giống như bộ chia bên trong, các cạnh đối diện của các góc ngoài tỷ lệ với các cạnh bên.

Xem thêm: Ý nghĩa của Hình học và các loại hình tam giác.