Ý nghĩa của vi sinh

Vi sinh vật là gì:

Vi sinh là lĩnh vực sinh học được dành riêng cho việc nghiên cứu vi sinh vật . Nó phân tích chức năng, đặc điểm, chuyển hóa, phân phối và tác dụng của chúng.

Nó cũng có thể được mô tả như là một đặc sản của Biomeesine nghiên cứu các vi sinh vật gây bệnh, nghĩa là những vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, do đó bao gồm vi khuẩn học, virus học và nấm học.

Mặc dù vi sinh học là nghiên cứu về các dạng sống chỉ có thể nhìn thấy với sự trợ giúp của kính hiển vi, một số nhóm nghiên cứu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi chúng được nhóm lại dưới dạng khuẩn lạc của cùng một loài, như nấm và vi khuẩn.

Nhưng để một nhóm có được sự tăng trưởng ở các thuộc địa, điều cần thiết là môi trường tìm thấy vi sinh vật ở trong điều kiện thúc đẩy sự di chuyển này, như nhiệt độ và pH tối ưu và sự hiện diện hoặc không có oxy.

Vi sinh học học gì?

Trong các nghiên cứu vi sinh được phân tích các dạng sống chỉ có thể nhìn thấy với sự trợ giúp của kính hiển vi, là nhóm chính của nấm, vi khuẩn, tảo siêu nhỏ, động vật nguyên sinh và virut.

Bên cạnh các nhóm này, vi sinh vật cũng thực hiện nghiên cứu về ký sinh trùng và giun, chẳng hạn như giun sán.

Virus

Virus học là một nhánh của vi sinh học nghiên cứu các vi sinh vật này. Virus không được phân loại là sinh vật sống vì chúng không có hệ thống tế bào và chỉ có thể sinh sản trong các tế bào sống.

Một số loại vi-rút được coi là gây bệnh, nghĩa là chúng gây bệnh cho những sinh vật sống trong đó chúng được ủ. Cúm, AIDS, đậu mùa và sốt vàng da là một số ví dụ về các bệnh có thể truyền qua virus.

Ngoài việc nghiên cứu cấu trúc và các đặc tính khác của virus, virus học còn tập trung vào nghiên cứu các cách để phát triển vắc-xin và liệu pháp để ngăn chặn nhiễm virus.

Tìm hiểu thêm về Virus.

Vi khuẩn

Chúng là các vi sinh vật đơn bào và prokaryote, nghĩa là chúng không có vật liệu di truyền được lưu trữ bởi một màng.

Giống như virus, một số loại vi khuẩn có thể truyền bệnh cho người, như: bệnh lao, viêm màng não, bệnh tả, viêm phổi, trong số những người khác.

Vi khuẩn học là một nhánh của vi sinh học liên quan đến việc nghiên cứu vi khuẩn.

Nấm

Chi nhánh của vi sinh học nghiên cứu về nấm là mycology, một khoa học còn được gọi là mycology.

Nấm có thể là đa bào hoặc đơn bào, vĩ mô hoặc vi mô, sinh vật nhân chuẩn và dị dưỡng.

Một số loại nấm cũng có thể gây bệnh, gây ra các bệnh như: mycoses, candida, chilblains, trong số những loại khác.

Động vật nguyên sinh

Họ là những sinh vật đơn bào, dị dưỡng và nhân thực. Một số động vật nguyên sinh được coi là ký sinh trùng vì chúng sống các sinh vật sống khác.

Một số loại động vật nguyên sinh có thể gây ra các bệnh, chẳng hạn như: sốt rét, bệnh Chagas, bệnh amíp, trong số những loại khác.

Tìm hiểu thêm về Động vật nguyên sinh.

Vi sinh vật và Ký sinh trùng

Như đã nói, vi sinh học được dành riêng cho việc nghiên cứu các sinh vật cực nhỏ, nghĩa là những người khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ký sinh trùng là khoa học chuyên nghiên cứu những sinh vật sống trong các sinh vật khác, vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Ký sinh trùng có thể có lợi cho cả hai hoặc những sinh vật gây hại, như trường hợp của một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở vật chủ của chúng.

Một số ví dụ về các bệnh gây ra bởi ký sinh trùng là: leishmania, tenida, sốt rét, bệnh toxoplasmosis, trong số những người khác.

Ứng dụng vi sinh

Việc áp dụng vi sinh không giới hạn trong lĩnh vực y học. Nghiên cứu cũng được áp dụng trong một số lĩnh vực, với các mục tiêu khác nhau.

Vi sinh thực phẩm

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, vi sinh có liên quan đến quá trình lên men được sử dụng để điều chế các sản phẩm như sữa chua và đồ uống có cồn, cũng như đảm bảo chất lượng thực phẩm, cũng như tuổi thọ hữu ích của nó.

Vi sinh vật môi trường

Đây là một lĩnh vực của khoa học môi trường nghiên cứu thành phần và sinh lý của các cộng đồng vi sinh vật có trong các môi trường như đất, nước hoặc trầm tích. Nó phân tích sự tương tác của vi sinh vật với các yếu tố môi trường sinh học và phi sinh học.