Web 3.0

Web 3.0 là gì:

Web 3.0 là thế hệ thứ ba của Internet. Thế hệ mới này dự đoán rằng nội dung trực tuyến sẽ được tổ chức theo cách thức ngữ nghĩa, được cá nhân hóa hơn nhiều cho mỗi người dùng Internet, các trang web và ứng dụng thông minh và quảng cáo dựa trên nghiên cứu và hành vi. Web mới này cũng có thể được gọi là "Web thông minh".

Các thuật ngữ Web 3.0, được gán cho nhà báo John Markoff của New York Times, là một sự phát triển của thuật ngữ Web 2.0 được tạo bởi Tim O'Reilly trong hội nghị O'Reilly Media Web năm 2004.

Sự phát triển của web

Web 1.0 : Các trang web có nội dung tĩnh, chủ yếu được sản xuất bởi các công ty và tổ chức, với rất ít sự tương tác giữa những người dùng Internet. Altavista, Geocities, Yahoo, Where, Hotmail, DMOZ là những ngôi sao lớn của internet.

Web 2.0 : Nội dung do chính người dùng Internet sản xuất, tăng khả năng tương tác trực tuyến thông qua Blog và các trang web như Youtube, Flick, v.v.