Bìa mềm

Bìa mềm là gì:

Bìa mềm có nghĩa là một cuốn sách bìa mềm trong tiếng Bồ Đào Nha, còn được gọi là một cuốn sách nhỏ. Bìa mềm là một loại ràng buộc của sách và giấy tờ, thường có ít lá, nơi bìa mềm.

Bìa mềm cũng được sử dụng để chỉ định một cuốn sách bỏ túi, đó là một cuốn sách nhỏ, thường có giá trị phải chăng hơn và với tính thực tế của việc phù hợp ở bất cứ đâu.

Bìa mềm thương mại

Ngoài ra còn có bìa mềm thương mại, được sử dụng để chỉ định sách và truyện tranh với bìa sách ràng buộc, làm cho nó rẻ hơn so với những người khác. Thông thường papaerback được sử dụng cho những cuốn sách được gọi là chất lượng thấp, bằng cách có bìa linh hoạt hơn.

Trong trường hợp của truyện tranh, thuật ngữ bìa mềm có thể được sử dụng để gọi cả phiên bản bìa mềm và bìa cứng.