Bolinar

Bolinar là gì:

Bolinar có nghĩa là cẩu bằng dây thừng - dây giữ buồm của thuyền để đặt nó vào vị trí cần thiết để tận dụng gió và đưa thuyền đi theo hướng mong muốn.

Bolina cũng là tên của một mảnh kim loại, gỗ hoặc sợi, được đặt ở khe hở ở phần giữa của thuyền hoặc bè (tàu gỗ, làm bằng tay, được sử dụng bởi ngư dân ở Đông Bắc Brazil), để cắt nước và ngăn thuyền trôi, giữ hướng được đưa ra bởi bánh lái.

Bolinar cũng có nghĩa là tìm kiếm những liên hệ khiêu khích, nghĩa là chạm vào người một cách độc hại, đóng vai trò của họ, chủ yếu ở những nơi công cộng, đặc biệt là trong các khu phố, trong rạp chiếu phim, trên quảng trường, trên bãi biển, v.v.