Thường

Những gì thường là:

Nó thường có nghĩa là một cái gì đó xảy ra nhiều lần, thường xuyên . Thuật ngữ "thường" có thể được sử dụng trong một số loại câu, nhưng luôn có nghĩa là một điều gì đó đang được nói hoặc được sử dụng lại.

Thông thường nó có thể được sử dụng trong các cụm từ để nói rằng một thực tế, đã được đề cập trước đây đang được lặp lại. Thay vì lặp lại từ hoặc cụm từ, cụm từ "thường" được sử dụng thay thế.

Ví dụ:

Lần đầu tiên anh đến nước này, là để tham dự triển lãm hàng năm. Kể từ đó, anh thường xuyên đến thăm đất nước.

Thông thường nó cũng được sử dụng để chỉ định một tình huống, ví dụ, một khoảnh khắc đã được nói và thiết lập, đang trở lại là một chủ đề trong tầm tay. Thường thì nó không phải là một thuật ngữ thông tục, nó được sử dụng nhiều hơn, ví dụ, trong các bài báo, tạp chí, v.v.