Aerado

Aerado là gì:

Sục khí có nghĩa là nó được thông hơi, có chỗ cho không khí, cho phép lưu thông không khí, có sự hình thành bọt khí.

Sục khí là một cái gì đó giống như vỡ vụn, và chỉ định này được sử dụng rất nhiều cho sôcôla trong lĩnh vực nấu ăn, để thực hiện các công thức nấu ăn khác nhau.

Có ga được sử dụng rất nhiều trong các loại sô cô la, nói chung chúng là những viên có hương vị nhẹ hơn, vì chúng có bọt khí nhỏ bên trong, làm cho những không gian nhỏ này có sự khác biệt về hương vị. Có một số loại sô cô la có ga, cho dù đó là sô cô la đen hay sô cô la trắng.

Trong nấu ăn có một số loại công thức nấu ăn với từ sục khí. Ví dụ: mousse sô cô la có ga, sô cô la sữa có ga, bánh có ga v.v ... Tất cả đều được chuẩn bị để bọt khí hình thành bên trong chúng.