Năm dương lịch

Năm dương lịch là gì:

Năm dương lịchkhoảng thời gian 12 tháng tương ứng với 365 ngày trong năm, được tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

Năm dương lịch Brazil được định nghĩa trong luật số 810, ngày 6 tháng 9 năm 1949, do tổng thống của nước cộng hòa Eurico Gaspar Dutra quy định.

"Năm dương lịch" được sửa đổi bốn năm một lần, thêm một ngày nữa vào tháng Hai, hiện là 29 ngày, với mục tiêu giữ cho lịch hàng năm được điều chỉnh theo sự dịch chuyển của trái đất. năm dương lịch đến 365 ngày, và được gọi là năm nhuận.

Ở Brazil, "năm dương lịch" tương ứng với thời kỳ Năm tài chính, nghĩa là khi các hoạt động tài chính được thực hiện để chuẩn bị ngân sách và thanh toán của các tổ chức công cộng.

Năm kinh doanh

Trong Toán học Kế toán và Tài chính, để đơn giản hóa các phép tính với ngày tháng, mỗi tháng trong năm được tính bằng 30 ngày và năm được đồng ý là 360 ngày, được gọi là năm kinh doanh.