Ẩn dụ và so sánh

Ẩn dụ và so sánh là gì:

Ẩn dụ và so sánh là hai trong số những nhân vật nổi tiếng nhất của ngôn ngữ . Trong phạm trù số liệu của lời nói, chúng đại diện cho số liệu của từ .

Ẩn dụ là một con số của ngôn ngữ chỉ ra hai đặc điểm ngữ nghĩa phổ biến giữa hai khái niệm hoặc ý tưởng. Phép ẩn dụ rất quan trọng trong giao tiếp của con người. Nghiêm túc thực tế không thể nói và suy nghĩ mà không dùng đến phép ẩn dụ. Nghiên cứu gần đây cho thấy trong một cuộc trò chuyện, con người sử dụng trung bình 4 phép ẩn dụ mỗi phút.

Ví dụ về ẩn dụ

"Người đàn ông đó là một con bò, tôi chưa bao giờ thấy ai mạnh đến thế!" Trong trường hợp này, người đàn ông có đặc điểm là một con bò vì anh ta mạnh mẽ như con vật đó. Sức mạnh thể hiện là đặc điểm ngữ nghĩa chung giữa hai người.

Sự so sánh rất giống với phép ẩn dụ và được sử dụng để đối đầu với các tính năng hoặc hành động của một số yếu tố. Việc so sánh có thể đơn giản hoặc mô phỏng, khi hai yếu tố thuộc các vũ trụ hoặc thể loại khác nhau. Trong trường hợp so sánh, có một từ kết nối (như, dường như, như vậy, trong đó, vì vậy, vv).

Ví dụ so sánh

"Con gái tôi giống như một thiên thần." Ví dụ này thể hiện sự so sánh được thực hiện bởi một người mẹ, ca ngợi một số đặc điểm khiến con gái trông giống như một thiên thần.

Ẩn dụ và so sánh giống nhau đến mức một số chuyên gia phân loại các ví dụ về ẩn dụ là "so sánh ngầm" (vì nó không có yếu tố kết nối đặc trưng của so sánh) và các ví dụ so sánh là "so sánh rõ ràng".

Gặp một số ẩn dụ nổi tiếng.