Cái gì

Cái gì là:

Một từ tiếng Anh là có nghĩa là "cái gì", "cái gì", "cái nào" hoặc "cái nào". Việc sử dụng thường xuyên nhất là bắt đầu một cụm từ câu hỏi, ví dụ:

" Bạn đã nói gì? "(Bạn đã nói gì?)

" Bạn đang nói về cái gì vậy? "(Bạn đang nói về cái gì vậy?)

Nó cũng áp dụng cho các cụm từ cảm thán như:

" Tin tốt nào !"

" Thật đáng tiếc !"

Khi được sử dụng một mình, nó thường đại diện cho một sự xen kẽ thể hiện sự ngạc nhiên, sợ hãi hoặc phản đối, ví dụ: " Cái gì ?!"

Cái quái gì thế

Cái quái gì là tiếng lóng tiếng Anh có nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha có thể là "chết tiệt", "đáng nguyền rủa" hoặc các biểu thức tương tự, hơi thô khác được sử dụng trong ngữ cảnh. " Địa ngục " có nghĩa là "địa ngục" nhưng là một thành ngữ thành ngữ không nên được dịch theo nghĩa đen.

" What the Hell " là tiêu đề của một bài hát nằm trong album " Goodbye Lullaby " của ca sĩ người Canada Avril Lavigne.