Chủ nghĩa tư bản công nghiệp

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp là gì:

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp (hay chủ nghĩa công nghiệp) là giai đoạn thứ hai của chủ nghĩa tư bản, xuất hiện ở Anh vào thế kỷ thứ mười tám với sự ra đời của Cách mạng Công nghiệp.

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã thay thế mô hình thương mại thịnh hành ở châu Âu kể từ thế kỷ 15. Trước đây, nền kinh tế xoay quanh các hoạt động mua bán, bán và trao đổi gia vị, kim loại và nông sản. Với quá trình công nghiệp hóa, nền kinh tế bị chi phối bởi sản xuất hàng loạt và công nghiệp trở thành ngành kinh tế chính.

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp bắt đầu từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất, khoảng năm 1750 và chắc chắn thành lập vào nửa sau của thế kỷ XIX với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai (còn gọi là Cách mạng Công nghệ).

Trong lịch sử, chủ nghĩa công nghiệp là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn của chủ nghĩa tư bản:

 • Chủ nghĩa tư bản thương mại hoặc trọng thương (còn gọi là chủ nghĩa tư bản tiền): từ thế kỷ mười lăm đến thế kỷ thứ mười tám;
 • Chủ nghĩa tư bản công nghiệp hay chủ nghĩa công nghiệp: từ thế kỷ thứ mười tám đến thế kỷ mười chín;
 • Chủ nghĩa tư bản tài chính hay độc quyền: từ thế kỷ XX.

Bối cảnh lịch sử của chủ nghĩa tư bản công nghiệp

Hệ thống kinh tế tư bản bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những tiến bộ công nghệ được khởi xướng ở Anh trong thế kỷ thứ mười tám. Trong giai đoạn này, quy trình sản xuất thủ công đã được thay thế bằng máy móc hơi nước và các công cụ tự động.

Sự thay đổi mô hình sản xuất do Cách mạng Công nghiệp mang lại đã ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở Châu Âu và sau này trên thế giới. Thông qua đó là sự tăng trưởng dân số lớn, tăng tiền lương trung bình và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không thể tránh khỏi, cuộc cách mạng công nghiệp đã tác động không thể đảo ngược đến nền kinh tế với sự gia tăng theo cấp số nhân của sản xuất hàng hóa và thị trường tiêu dùng. Công nghiệp tự nhiên đã trở thành lĩnh vực có lợi nhuận cao nhất và do đó, cảnh quan mới của chủ nghĩa tư bản.

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản công nghiệp

Tất cả các đặc điểm của chủ nghĩa tư bản công nghiệp là hậu quả do những tiến bộ công nghệ của các phương tiện sản xuất:

 • Công nghiệp hóa các phương tiện sản xuất;
 • Tăng đáng kể năng suất;
 • Cơ giới hóa và xuất hiện các công nghệ mới;
 • Phát minh và cải tiến phương tiện giao thông;
 • Tăng cường quan hệ quốc tế thông qua thương mại;
 • Tăng cường toàn cầu hóa và chủ nghĩa đế quốc;
 • Tăng trưởng đô thị và dân số;
 • Phân công lao động xã hội;
 • Làm công ăn lương và tăng lương;
 • Bất bình đẳng xã hội gia tăng (do sự tập trung thu nhập trong tay giai cấp tư sản nắm giữ tư liệu sản xuất).

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp ở Brazil

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp chỉ được thành lập ở Brazil vào thế kỷ XIX, khi những tác động của Cách mạng Công nghiệp đến với đất nước.

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp Brazil thể hiện đầu tiên ở bang São Paulo, khi cuộc khủng hoảng cà phê buộc các nhà sản xuất phải đầu tư mạnh vào ngành này. Khoản đầu tư này đã lan sang các lĩnh vực thực phẩm khác, cũng như cho ngành dệt may, biến khu vực đông nam thành cực công nghiệp của đất nước.

Hậu quả của chủ nghĩa tư bản công nghiệp ở Brazil

Sự công nghiệp hóa của chủ nghĩa tư bản ở Brazil đã mang lại những hậu quả tương tự phải gánh chịu ở phần còn lại của thế giới, bên cạnh những vấn đề cụ thể khác:

 • mở rộng diện tích trồng;
 • đưa máy móc vào quy trình sản xuất trong nước;
 • bối cảnh quốc tế;
 • giảm sự phụ thuộc của Brazil vào các sản phẩm nhập khẩu;
 • sự xuất hiện của các đường cao tốc đầu tiên trong cả nước;
 • tăng số lượng người nhập cư;
 • tăng trưởng của các trung tâm đô thị và di cư nông thôn.