x86

X86 là gì:

x86 là tên được đặt cho kiến ​​trúc của bộ xử lý máy tính được tạo bởi công ty Intel Corporation. Thuật ngữ x86 có nghĩa là tất cả các bộ xử lý kết thúc bằng số 86 thuộc về cùng một họ.

Nó cũng được chỉ định 8086 và các trình tự khác cho cùng một gia đình là: 80186, 80286, 80386 và 80486.

Để đăng ký thương hiệu, không được phép sử dụng số làm tên thương hiệu. Vì vậy, các thế hệ tiếp theo của bộ vi xử lý do Intel sản xuất đã có được tên.

Pentium (theo trình tự trước đó sẽ được gọi là "80586") là sự kế thừa của kiến ​​trúc 80486.

Dự án Android-x86

Dự án Android-x86 bao gồm một nhóm các nhà phát triển đã tạo ra một hệ thống di động giữa Android (hệ điều hành di động) và kiến ​​trúc x86.

Android-x86 là một hệ thống nguồn mở. Điều này có nghĩa là bất kỳ lập trình viên nào muốn đóng góp cho cải tiến hệ thống đều có thể tích hợp dự án.

Vào năm 2012, Dự án Android-x86 đã cung cấp phiên bản hệ điều hành Android để hoạt động trên các máy tính tương thích với kiến ​​trúc bộ xử lý x86 và mục tiêu là phát triển để Android hoạt động hoàn toàn trên nền tảng Eee PC.