Nghi ngờ

Skeptic là gì:

Skeptic là một tính từ dùng để mô tả một cá nhân ủng hộ sự hoài nghi . Người hoài nghi là một người không tin, người nghi ngờ hoặc thể hiện mình là người không tinkhông tin .

Người hoài nghi cũng là một chủ đề từ chối chấp nhận một ý tưởng hoặc lý thuyết dựa trên sự phổ biến của anh ta hoặc cơ quan đại diện hoặc áp đặt ý tưởng đó.

Ví dụ: "Nhiều người tin rằng có sự sống thông minh trên các hành tinh khác, nhưng tôi nghi ngờ về điều đó".

Skeptic, ngoài việc đề cập đến một người không tin hoặc không có đức tin, còn có thể đề cập đến những người có phong tục đặt câu hỏi về niềm tin hoặc ý tưởng về một chủ đề. Do đó, những người hoài nghi có thể được định nghĩa là cá nhân thường đặt câu hỏi về những sự thật được chấp nhận tuyệt đối hoặc phổ biến.

Nghi ngờ trong triết học

Các trường phái hoài nghi đã phát sinh từ thời cổ đại như một hình thức phê phán sự phụ thuộc quá mức vào khả năng giải quyết dứt khoát các câu hỏi triết học (chủ nghĩa giáo điều). Sự hoài nghi triệt để của Pirro de Élis (thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên) đặt ra nghi ngờ về khả năng quyết định sự thật của toàn bộ tuyên bố.

Do đó, chủ nghĩa hoài nghi triết học có liên quan đến sự tồn tại của sự nghi ngờ về sự thật, dẫn đến một phân tích sâu sắc về các khái niệm và hệ thống đã được hình thành từ những giáo điều. Tín điều là những quan niệm về những gì người ta nghĩ tương ứng với một thực tế.

Xem thêm ý nghĩa của Giáo điều.

Học viện mới (Argesilau, Carnêades) đã tìm kiếm một tiêu chí về tính xác thực hoặc xác suất. Tuy nhiên, sự hoài nghi muộn có liên quan đến sự hoài nghi cổ xưa, nhưng trên hết, ông quan tâm đến việc nghiên cứu các chuẩn mực của hành vi thực tế.

Nghi ngờ trong khoa học

Trong khoa học có cái gọi là sự hoài nghi khoa học . Trong lĩnh vực này, những câu hỏi hoài nghi hoặc chỉ trích những niềm tin và ý tưởng đã được xác định.

Trong lĩnh vực nghiên cứu này có tìm kiếm xác nhận những ý tưởng này dựa trên các cơ sở khoa học đã được chứng minh. Do đó, trong sự hoài nghi khoa học cần có sự chứng nhận niềm tin từ việc đệ trình những phương pháp này đến các phương pháp khoa học khác nhau có thể xác nhận chúng hay không.

Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa hoài nghi.

Nghi ngờ tôn giáo

Thuật ngữ hoài nghi cũng thường được sử dụng để chỉ một người không có niềm tin vào Thiên Chúa, các vị thần, tôn giáo hoặc các hình thức tín ngưỡng hoặc biểu hiện khác của đức tin.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người hoài nghi tôn giáo là một cá nhân không có đức tin, điều này sẽ khiến anh ta trở thành người vô thần. Người hoài nghi tôn giáo có thể là, ví dụ, một người có câu hỏi về các vấn đề đức tin, một người vẫn đang tìm kiếm câu trả lời để hiểu niềm tin của chính mình.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của vô thần.

Nghi ngờ trong chủ nghĩa hư vô

Sự hoài nghi cũng có thể liên quan đến học thuyết triết học hư vô, trong đó đặc điểm chính là có một cái nhìn hoài nghi triệt để về những diễn giải của hiện thực, tiêu diệt các giá trị và niềm tin.

Trong chủ nghĩa hư vô chủ nghĩa hoài nghi đạt đến một mức độ cực đoan mà có thể đặt câu hỏi cho tất cả các bộ nguyên tắc và ý tưởng hiện có.

Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa hư vô.

Thuật ngữ hoài nghi, theo bối cảnh mà nó được sử dụng, có thể được thay thế bằng các từ đồng nghĩa như: bi quan, dị giáo, dị giáo, thất bại, tiêu cực, không tin, không tin, không tin, trong số những người khác.