Đồng ý

Đồng ý là gì:

Sự đồng ý là một danh từ nam tính thể hiện hành động đồng ý, và có nghĩa là cho phép hoặc giấy phép cho hành động cụ thể đó được thực hiện.

Sự đồng ý xảy ra khi có một ý chí tự do, để một thái độ được thực hiện cho một kết thúc để đạt được. Đó là một cách để đồng ýchấp thuận cho ai đó.

Nó giả định sự tồn tại của sự đồng ý (sự đồng ý tự nguyện), bao gồm kiến ​​thức trí tuệ về mục tiêu dự định đạt được. Nó cũng dự tính ý chí thực tế liên quan đến các phương tiện được sử dụng để đạt được mục tiêu tương tự.

Sự đồng ý là cơ bản trong trách nhiệm đạo đức và mang lại tính xác thực cho một số hành vi nhất định, chẳng hạn như hôn nhân trong các tôn giáo khác nhau, trong đó sự đồng ý của cả hai người là bắt buộc.

Mẫu chấp thuận miễn phí và được thông báo

Thuật ngữ đồng ý miễn phí và được thông báo (còn được gọi bằng chữ viết tắt TCLE) là một tài liệu được sử dụng trong phạm vi nghiên cứu khoa học, với mục đích cung cấp thông tin cho tiềm năng tự nguyện trong nghiên cứu. TCLE chứa tất cả các thông tin cần thiết để người được hỏi đưa ra quyết định hợp lý liên quan đến việc họ tham gia vào dự án nghiên cứu. Nếu một cá nhân quyết định ký ICF, anh ấy / cô ấy khẳng định đồng ý tham gia nghiên cứu.

Có các mô hình tiêu chuẩn của TCLE trên internet, tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mỗi tìm kiếm là duy nhất và vì vậy mỗi TCle sẽ khác nhau. Tài liệu này tóm tắt giao thức sẽ được thực hiện trong quá trình nghiên cứu và được in theo hai cách: một là thuộc sở hữu của nhà nghiên cứu và một giao thức khác thuộc về tình nguyện viên hoặc đại diện pháp lý của nó.

Đồng ý

Sự đồng ý có hiểu biết là một thông lệ phổ biến trong y học hiện nay, bao gồm nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của bác sĩ và quyền đối với bệnh nhân. Sự đồng ý có hiểu biết là một quá trình trong đó bác sĩ cung cấp thông tin cho bệnh nhân về một phương pháp điều trị hoặc thủ thuật có thể. Nếu bệnh nhân hiểu được thông tin được cung cấp và cho thấy sự sẵn sàng tuân thủ điều trị, anh ta ký vào tài liệu, do đó chứng minh sự đồng ý của anh ta.

Nếu bệnh nhân cho rằng anh ta không muốn điều trị, anh ta cũng ký vào tài liệu, nói rằng anh ta đã được thông báo về một điều trị có thể mà anh ta quyết định không tuân theo. Theo cách này, nếu bác sĩ hoàn thành nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết, anh ta không thể chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân do điều trị hoặc thiếu điều trị.