Uhull

Uhull là gì:

Uhull là một onomatopoeia phục vụ như là một biểu hiện của niềm vui lớnsự hài lòng cao độ .

Là một từ tượng thanh, từ này cũng có thể xuất hiện ở dạng "uhul" và là sự bắt chước của một âm thanh được tạo ra khi một người hét lên niềm vui, ăn mừng điều gì đó đã xảy ra. Ví dụ: Uhull !!!! Cuối tuần đã đến !!! - Tôi đã nhận được công việc! Ôi !!!

Thật khó để xác định nguồn gốc của từ này, nhưng có thể nó xuất hiện dưới dạng chuyển thể của từ tiếng Anh " woohoo ", được sử dụng trong cùng bối cảnh với uhull.

Uhull đã trở nên phổ biến trên internet và được tạo ra một số hình ảnh và meme với từ đó. Ngoài ra còn có một trang web phổ biến với tên đó, có nội dung hài hước như video và hình ảnh.