Aegis

Aegis là gì:

Aegis có nghĩa là bảo vệ, bảo vệ, phòng thủ. Nếu một hành động được thực hiện dưới sự bảo trợ của ai đó, điều đó có nghĩa là nó được thực hiện dưới sự bảo vệ và với sự hỗ trợ đầy đủ.

Trong lĩnh vực pháp lý, aegis là sự bảo vệ của một số quyền. Ví dụ:

Theo aegis của Quy chế người cao tuổi, chương trình sức khỏe không thể điều chỉnh lại, do sự thay đổi của tuổi tác.

Theo aegis của Điều lệ trẻ em và vị thành niên, không đứa trẻ nào có thể đi ra ngoài khu vực nơi người đó cư trú, không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi kèm, mà không có ủy quyền tư pháp rõ ràng.

Aegis là một từ có nguồn gốc từ Hy Lạp, có nghĩa là, lá chắn. Trong Thần thoại Hy Lạp, Aegis là một chiếc khiên ma thuật, được Zeus, người cai trị tối cao của các vị thần, người sinh sống trên đỉnh Olympus, người bảo vệ anh ta trong các trận chiến chống lại những người khổng lồ. Theo truyền thuyết, Zeus đã nhận được aegis của con gái Athena, nữ thần chiến tranh và trí tuệ.