Vô thường

Omniscient là gì:

Omniscient có nghĩa là một người biết tất cả mọi thứ . Nó là một tính từ của hai chi, đủ điều kiện cho người có kiến ​​thức là không giới hạn, người thống trị bất kỳ khoa học nào.

Từ toàn tri được hình thành từ tiền tố của nguồn gốc Latin, có nghĩa là tất cả mọi thứ, cộng với từ có ý thức (nhà khoa học), người có kiến ​​thức, người biết điều gì đó, biết.

Omniscient là một biểu thức được sử dụng trong các tôn giáo độc thần, trong đó nó có nghĩa là một phẩm chất được gán cho Thiên Chúa tối cao.

Kinh thánh nói đến Thiên Chúa như một đấng toàn tri, một người sở hữu trí tuệ đầy đủ và hoàn hảo và nhận thức được tất cả những gì xảy ra, và là nguồn gốc của mọi kiến ​​thức.

Thiên Chúa cũng được quy cho phẩm chất của toàn năng - một người có sức mạnh vô hạn, người toàn năng. Nó vẫn được quy cho chất lượng của sự hiện diện khắp nơi - một nơi có ở mọi nơi cùng một lúc.