Mẻ

Bemol là gì:

Bemol là một danh từ nam tính trong ngữ cảnh của âm nhạc và bao gồm một tín hiệu đồ họa cho biết việc giảm một nửa cung (nửa âm) của nốt nhạc đi trước.

Trong một số điểm, cũng có thể được nhân đôi phẳng hoặc gấp đôi căn hộ, bao gồm nhân đôi tín hiệu trước khi ghi chú trong câu hỏi.

Ngoài ra, từ phẳng có liên quan đến các biểu hiện khác nhau liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như cửa hàng hoặc phòng thu. Một ví dụ về điều này là studio Bemol, được khánh thành vào năm 1967 và nằm ở Belo Horizonte.

Táo bạo và sắc nét

Sắc nét là một tín hiệu đồ họa được sử dụng để điều chỉnh tăng tần số của một nốt hoặc hợp âm trong 1 nửa cung, nghĩa là nó chỉ ra rằng nốt phải tăng nửa âm.

Bemoles và sharps còn được gọi là tai nạn âm nhạc, và chính chúng xác định âm điệu của một bài hát cụ thể.