Sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa

Đồng hóa và dị hóa là hai giai đoạn khác nhau của các phản ứng sinh hóa là một phần của quá trình trao đổi chất ở người. Những phản ứng này được liên kết với các quá trình biến đổi hóa học diễn ra trong các tế bào của cơ thể con người.

Đồng hóa

Đồng hóa là giai đoạn trao đổi chất chủ yếu liên quan đến việc xây dựng mô cơ từ tiêu thụ năng lượng.

Đồng hóa được gọi là phản ứng tổng hợp hoặc tái cấu trúc và là kết quả chính của sự hình thành các phân tử phức tạp từ các phân tử đơn giản.

Kích thích quá trình đồng hóa có thể được thực hiện từ tập thể dục và cho ăn giàu protein.

Trong giai đoạn đồng hóa, trong thời gian nghỉ ngơi của cơ thể, các mô cơ bị tổn thương do luyện tập được cơ thể sửa chữa. Đó là sự sửa chữa các mô cơ gây ra sự phát triển của khối cơ, còn được gọi là khối nạc.

Các protein tiêu thụ trong chế độ ăn uống được tổng hợp trong giai đoạn đồng hóa và chuyển thành axit amin. Cùng với tập thể dục, họ chịu trách nhiệm cho sự phát triển và tăng trưởng của các mô cơ.

Dị hóa

Quá trình dị hóa là quá trình ngược lại. Đó là sự hình thành các phân tử đơn giản từ sự phân hủy của các phân tử phức tạp.

Nó là một phản ứng phân hủy hoặc phân hủy phân tử và có chức năng trung tâm là nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể con người.

Ví dụ chính của quá trình dị hóa là quá trình tiêu hóa. Đó là từ quá trình tiêu hóa mà thức ăn ăn vào trải qua một quá trình biến đổi chúng thành các phân tử đơn giản. Kết quả của quá trình này là sản xuất năng lượng.

Quá trình dị hóa và cung cấp năng lượng là không thể thiếu để duy trì các chức năng quan trọng của cơ thể con người, như cân bằng nhiệt độ cơ thể và kiểm soát nhịp tim.

Đồng hóaDị hóa
Phản ứng tổng hợpPhản ứng xuống cấp
Tiêu thụ năng lượng cơ thểCung cấp năng lượng cho cơ thể
Tạo ra các phân tử phức tạp từ các phân tử đơn giảnTạo ra các phân tử đơn giản từ các phân tử phức tạp
Nó xảy ra nhiều hơn trong khi nghỉ ngơiXảy ra nhiều hơn trong khi tập thể dục

Tìm hiểu thêm về dị hóa và chuyển hóa.