Khen ngợi

Khen ngợi là gì:

Khen ngợi là hành động nâng đỡtôn vinh một cái gì đó hoặc một cái gì đó; đề cao hành động của một ai đó hoặc một vị thần .

Việc sử dụng từ "khen ngợi" có thể được sử dụng trong các cụm từ đại diện cho tình huống vinh quang hoặc niềm tự hào trong việc hoàn thành và thực hiện một nhiệm vụ hoặc hành động nhất định. Ví dụ : "Cậu bé được thông qua khen ngợi trong bài kiểm tra toán", nghĩa là cậu bé đã được chấp thuận với sự phân biệt, vinh quang và danh dự trong kỳ thi mà cậu ấy đã đưa ra.

Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến nhất của danh từ này có liên quan đến phạm vi tôn giáo. Bất kể tôn giáo là gì, tất cả họ đều thực hành và nói về hành động "ca ngợi" thực thể đại diện cho học thuyết của họ. Ví dụ : "Chúng ta hãy ca ngợi Chúa . "

Xem thêm ý nghĩa của Tôn giáo.

Trong các học thuyết độc thần, chẳng hạn như Kitô giáo, chẳng hạn, lời khen ngợi được thực hành thông qua các bài hát, điệu nhảy, dịch vụ thờ phượng và các biểu hiện khác về sự thờ phượng của Thiên Chúa. Trước đây, vào thời điểm bắt đầu của các học thuyết Kitô giáo, sự hy sinh của động vật cũng được coi là một cách cảm tạ hay làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong thời Ai Cập cổ đại và trong các nền văn minh Maya và Aztec, như một phần của nghi lễ thờ cúng các vị thần của họ, sự hy sinh của con người là khá phổ biến trong các buổi thờ phượng.

Hôm nay ca ngợi tiếp tục biểu thị sự tôn kính và tình yêu dành cho Thiên Chúa giữa các thành viên của một học thuyết tôn giáo. Ví dụ, các nhà truyền giáo, thực hành cái gọi là " thờ phượng phúc âm ", chủ yếu dưới hình thức các bài hát và những lời cầu nguyện làm nổi bật hình ảnh và sức mạnh của Thiên Chúa.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Tin Mừng.