Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp là gì:

Chuyên nghiệp là tập hợp các đặc điểm cấu thành một chuyên gia, được hình thành bởi năng lực, trách nhiệm và đạo đức của nó, trong đó nó chi phối lĩnh vực công việc của nó.

Chuyên nghiệp là chìa khóa để xây dựng sự nghiệp thành công trong công việc.

Trong số các hành động chứng thực sự chuyên nghiệp của một công nhân là cam kết của anh ta đối với các chuẩn mực và đạo đức của công ty mà anh ta cung cấp dịch vụ.

Ngay cả khi làm việc trong một môi trường thoải mái và với bạn bè, chuyên gia phải đặt nghĩa vụ công việc của mình lên trên bất kỳ sự ràng buộc nào của tình bạn hoặc sự thân mật.

Sự thiếu chuyên nghiệp bao gồm hành động với một phần, ví dụ, ủng hộ mọi người chỉ vì họ là bạn chứ không phải vì kỹ năng chuyên nghiệp của họ.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của năng lực.

Bên cạnh đạo đức, tính chuyên nghiệp phải dựa trên sự khiêm tốn, nghĩa là khả năng của chuyên gia để nhận ra những sai lầm, những hạn chế của anh ấy và luôn sẵn sàng học hỏi.

Trong số các kỹ năng cơ bản được các chuyên gia đánh giá cao, chúng tôi nhấn mạnh: thành thạo, trách nhiệm, nghiêm túc, đúng giờ, đạo đức, trong số những người khác.

Trong tiếng Anh, từ chuyên nghiệp được dịch theo nghĩa đen là chuyên nghiệp .

Xem thêm ý nghĩa của Việc làm.

Từ đồng nghĩa của profesionalismo

  • Kỹ thuật
  • Chuyên gia
  • Chuyên gia
  • Chuyên gia
  • Có kiến ​​thức
  • Được đào tạo
  • Có kiến ​​thức
  • Hiểu
  • Có khả năng

Xem thêm ý nghĩa của đạo đức nghề nghiệp.