Thu nhập bình quân đầu người

Thu nhập bình quân đầu người là gì:

Thu nhập bình quân đầu người là một thành ngữ trong tiếng Latin có nghĩa là "thu nhập trên đầu người". Đó là thu nhập trung bình trên mỗi người trong cả nước.

Đó là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế để đánh giá sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Giá trị này cũng được sử dụng để tính toán Chỉ số phát triển con người (HDI) để đánh giá sự phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của đất nước.

Làm thế nào để tính thu nhập bình quân đầu người?

Thu nhập bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản phẩm quốc dân (GNP) cho dân số. GNP là tổng giá trị của tất cả mọi thứ được sản xuất tại nước này bởi các công ty Brazil trong một năm.

Thu nhập bình quân đầu người ở Brazil là gì?

Theo dữ liệu từ Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), thu nhập bình quân đầu người ở Brazil trong năm 2017 được tính ở mức $ 1.268, 00 R.

Thu nhập bình quân đầu người cao nhất được tính ở Quận Liên bang (R $ 2, 548, 00) và thấp nhất là ở bang Maranhão (R ​​$ 597, 00).

Sự khác biệt giữa GNP và GDP

Cả GNP và GDP đều là các chỉ số kinh tế, nhưng chúng không nên bị nhầm lẫn. GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là kết quả của tất cả mọi thứ được sản xuất trong nước, xem xét các sản phẩm và dịch vụ. GNP là giá trị của những gì được sản xuất bởi các công ty Brazil, ngay cả khi sản xuất xảy ra bên ngoài quốc gia.

Việc tính toán giá trị GNP sử dụng giá trị GDP. Để biết giá trị của GNP là cần thiết để sử dụng giá trị của PIB và lấy đi giá trị của các sản phẩm được gửi ra nước ngoài và thêm giá trị nhận được từ các công ty bên ngoài Brazil.

Thu nhập bình quân đầu người của gia đình

Thu nhập gia đình bình quân đầu người là thu nhập bình quân đầu người xem xét tất cả những người sống trong cùng một gia đình. Để tính toán, chỉ cần chia tổng thu nhập gia đình cho số người sống trong gia đình.

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Giá trị thu nhập bình quân đầu người của gia đình là một chỉ số về tình trạng tài chính của gia đình. Chỉ số này được sử dụng như một biện pháp để cấp một số lợi ích của chính phủ hoặc các chương trình xã hội.

Ví dụ: để tham gia Quỹ tài chính sinh viên (FIES), thu nhập bình quân đầu người của gia đình sinh viên không được vượt quá ba mức lương tối thiểu.

Nhược điểm của thu nhập bình quân đầu người

Vấn đề chính được xác định trong tính toán giá trị thu nhập bình quân đầu người là thực tế có thể không phản ánh thực tế xã hội của một quốc gia.

Điều này xảy ra bởi vì việc tính toán chỉ được thực hiện bằng cách chia giá trị của GNP cho số lượng cư dân của nơi đó, mà không tính đến các vấn đề khác như phân phối thu nhập ở một nơi nhất định hoặc trong một tầng xã hội.

Việc tính toán thu nhập bình quân đầu người không xem xét cách phân phối thu nhập được thực hiện trong nước và cũng không xem xét sự bất bình đẳng xã hội của một nơi.

Do đó, mặc dù nó là dữ liệu được sử dụng rộng rãi để đánh giá phát triển kinh tế, nhưng không phải lúc nào nó cũng tiết lộ thực tế về phân phối thu nhập của đất nước.

Nhận biết ý nghĩa của GDP bình quân đầu người và GDP.