Mực

Mực là gì:

Squid là một phần mềm được sử dụng để quản lý mạng máy tính và truy cập internet.

Cài đặt Squid trên mạng máy tính giúp giảm mức tiêu thụ băng thông internet và tối ưu hóa thời gian phản hồi giữa mạng và máy. Điều này là do nó sử dụng thông tin bạn đã học trước đây, chẳng hạn như các trang được truy cập thường xuyên nhất.

Trong thực tế, sử dụng Squid có nghĩa là kết nối internet nhanh hơn, tiêu thụ ít thông tin hơn trong tìm kiếm của bạn để mở một trang cụ thể và đọc nội dung.

Squid cuối cùng cũng đóng vai trò là công cụ hỗ trợ giám sát truy cập, vì nó có thể nắm bắt thông tin về việc sử dụng (chẳng hạn như các trang được truy cập bởi một máy nào đó). Việc sử dụng nó là rất phổ biến để kiểm soát các mạng máy tính lớn trong các công ty.

Squid hoạt động trong nguồn mở cho Unix và Linux và hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP cùng với các giao thức khác.

Mực cũng là một động vật trong tiếng Anh. Trong bản dịch tiếng Bồ Đào Nha, Mực là Lula.