Hiện đại ròng

Hiện đại ròng là gì:

Đó là thuật ngữ được đặt ra bởi nhà triết học Ba Lan Zygmunt Bauman để định nghĩa xã hội hiện tại. Nó phân tích và định nghĩa các mối quan hệ và hành vi nhanh chóng và trôi chảy của thế giới đương đại, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa.

Hiện đại ròng và hậu hiện đại

Phần lớn được hỏi liệu thuật ngữ hiện đại chất lỏng có xuất phát từ cùng một ý nghĩa của hậu hiện đại. Tuy nhiên, Bauman từ bỏ thuật ngữ hậu hiện đại, mà theo ông, đã không còn là một sự hiểu biết và trở thành một dòng tư tưởng lớn, với các tác giả tự gọi mình là những người hậu hiện đại.

Tác giả làm việc với ý tưởng rằng xã hội không sống hậu hiện đại. Sự hình thành xã hội và thể chế mới bắt nguồn từ một tính hiện đại lỏng, vượt qua sự hiện đại vững chắc của nửa đầu thế kỷ XX. Điều gì, như một hệ quả, đã để lại đằng sau khái niệm hợp lý và quan liêu về hành vi và thể chế.

Con người của sự hiện đại chất lỏng này được coi là chất lỏng, với sự linh hoạt cao của sự thích nghi và những thay đổi về hành vi, trí tuệ và tình cảm đa dạng, theo tốc độ biến đổi của xã hội mới.

Bauman sử dụng thuật ngữ chất lỏng để tạo ra sự tương đồng với trạng thái vật chất biến đổi nhiều nhất.

Tác giả coi thời đại hiện đại là vững chắc vì các quá trình, xã hội và các mối quan hệ không phù hợp hoàn hảo với bất kỳ môi trường nào, gặp khó khăn trong việc thích nghi với cái mới.

Xem thêm ý nghĩa của hậu hiện đại.

Zygmunt Bauman - (1925 - 2017)

5 điểm chính của tính hiện đại của chất lỏng theo Bauman:

  • Giải phóng : đó là thực tế rằng mọi người trở thành tác nhân và người đặt câu hỏi tích cực của xã hội và nếu một mặt có sự tìm kiếm tự do lớn hơn, mặt khác cũng có trách nhiệm cá nhân lớn hơn;
  • Tính cá nhân : Bauman tin rằng bản sắc đã được định hình bởi sự tiêu dùng và cá nhân đó đã đưa ra lựa chọn và hành động cho chính mình, mà không xem xét các thuộc tính như hợp tác và đoàn kết;
  • Không gian thời gian : tác giả nhấn mạnh rằng công nghệ đóng vai trò là tác nhân phân mảnh của khái niệm này. Theo ông, không gian trở nên lớn hơn với các máy móc nhanh hơn và hiệu quả hơn và ngày càng nhiều hơn sẽ phù hợp trong cùng một khoảng thời gian, vì các sự kiện diễn ra đồng thời, do đó cũng mở rộng không gian. Bauman cũng đến để đối xử với sự cấp bách phải đi đâu đó nhỏ hơn, vì có những không gian ảo (mạng xã hội) mà chúng ta có thể đến bất kỳ nơi nào ngay lúc chúng ta muốn;
  • Việc làm : trong tình trạng thất nghiệp hiện đại ròng là cơ cấu trong các xã hội thịnh vượng, vì quan hệ nghề nghiệp không ổn định và phù du. Sự tiến bộ đến từ sự tự tin và sự phát triển của các chiến lược và hành động ngắn hạn;
  • Cộng đồng : có sự suy yếu về khái niệm cộng đồng, vì xã hội ngày nay thiết lập các mối quan hệ của mình dưới dạng một mạng, thông qua các kết nối được tạo ra và hoàn tác dựa trên lợi ích theo ngữ cảnh.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh khả năng thích ứng tuyệt vời của công ty net. Do đó, bản sắc xã hội là nhiều, không định hình các nhãn hiệu của tôn giáo, quốc tịch và thậm chí cả nghề nghiệp.

Sự chuyển đổi của hiện đại rắn thành hiện đại lỏng và sự khác biệt của nó

Tính hiện đại vững chắc kéo dài đến một phần của thế kỷ XX và được Bauman hiểu là thời kỳ mà xã hội sống trong một khái niệm cộng đồng, coi trọng sự kết nối và nhận dạng giữa con người. Toàn bộ ý tưởng có một khái niệm về độ bền và cảm giác an toàn.

Ngay cả trong giai đoạn này, các nguyên tắc đã thay đổi theo nhịp điệu chậm và hoàn toàn có thể dự đoán được, có thể thấy rõ nơi các quy trình và hành vi tuân theo và nơi chúng sẽ đến. Do đó, xã hội hiện đại có ý thức kiểm soát thế giới, ví dụ như công nghệ hay kinh tế.

Hai đặc điểm chính của xã hội vững chắc này là tổ chức các hoạt động và thể chế của con người, song song với đường lối quan liêu.

Đó là, bộ máy quan liêu thấm vào các hoạt động và thể chế để tổ chức, để lý luận thực tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề hàng ngày.

Tuy nhiên, sự bất ổn kinh tế toàn cầu và toàn cầu hóa đã góp phần làm mất ý tưởng kiểm soát các quá trình thế giới.

Tất cả những thay đổi này đã mang lại sự không chắc chắn về khả năng thích ứng của xã hội với các mô hình xã hội mới, liên tục hóa lỏng và thay đổi.

Trong đoạn văn này từ thế giới rắn sang chất lỏng, Bauman nhấn mạnh sự chuyển đổi lớn của các hình thái xã hội: dù là trong công việc, trong gia đình, trong tình yêu, trong tình bạn hay thậm chí là bản sắc của một người.

Sự chuyển đổi từ rắn sang lỏng giả định rằng các sự kiện được hiện thực hóa trong hiện đại đã tự triệt để trong thế giới đương đại.

Xem thêm ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp.

Mối quan hệ ròng

Tính hiện đại lỏng tạo ra sự bất ổn cho mọi thứ xung quanh chúng ta, bao gồm cả mối quan hệ của con người và cuộc sống với nhau, chẳng hạn như các nhóm gia đình, bạn bè, trong số những người khác.

Những gì Bauman chỉ ra trong tác phẩm văn học của mình là các mối quan hệ đã mất đi sự ổn định và nhất quán tồn tại trong sự hiện đại vững chắc, biến mình thành những trao đổi cho những mục đích khác nhau.

Bauman đã phân tích sâu hơn về các mối quan hệ tình cảm trong tác phẩm văn học "Tình yêu ròng" của mình, nơi nó tiếp cận các cấu trúc của các mối quan hệ trong tính hiện đại lỏng.

Trong một cuộc phỏng vấn của mình cho một phương tiện truyền thông Brazil, Bauman đã đưa ra câu trả lời sau khi được hỏi về ý nghĩa của Liquid Love:

Tình yêu lỏng là một tình yêu "cho đến khi có thông báo thứ hai", tình yêu từ tiêu chuẩn của hàng tiêu dùng: giữ chúng miễn là chúng mang lại cho bạn sự hài lòng và thay thế chúng bằng những thứ khác hứa hẹn sự hài lòng hơn nữa. Tình yêu với một phổ loại bỏ ngay lập tức, và do đó cũng là nỗi lo lắng thường trực, lơ lửng bên trên nó. Ở dạng "lỏng", tình yêu cố gắng thay thế chất lượng bằng số lượng - nhưng điều này không bao giờ có thể được thực hiện, vì những người thực hành sớm muộn cũng nhận ra. Thật tốt khi nhớ rằng tình yêu không phải là một "đối tượng được tìm thấy", mà là một sản phẩm của một nỗ lực lâu dài và thường khó khăn và thiện chí.

Xem thêm ý nghĩa của:

  • Chủ nghĩa tư bản;
  • Chủ nghĩa tư bản công nghiệp.