Thuyết tương đối văn hóa

Thuyết tương đối văn hóa là gì:

Thuyết tương đối văn hóa là một quan điểm của nhân học nhìn thấy các nền văn hóa khác nhau trong một hình thức dân tộc tự do, có nghĩa là không đánh giá người khác từ tầm nhìn và kinh nghiệm của chính họ.

Quan điểm của thuyết tương đối văn hóa là một công trình nhân học, được lý tưởng hóa bằng những cái tên như Franz Boas, và cũng được sử dụng trong Xã hội học.

Là một khái niệm khoa học, thuyết tương đối văn hóa giả định rằng nhà nghiên cứu có cái nhìn trung lập về tập hợp các thói quen, niềm tin và hành vi mà thoạt đầu có vẻ xa lạ đối với anh ta, điều đó dẫn đến sốc văn hóa.

Tương đối hóa là để sự phán xét sang một bên, cũng như tránh xa văn hóa của chính bạn để hiểu rõ hơn về người khác.

Một ví dụ về ứng dụng của thuyết tương đối văn hóa trong nghiên cứu nhân học có thể được nhìn thấy trong nghiên cứu về các xã hội truyền thống bị cô lập khỏi ảnh hưởng của phương Tây. Chúng ta hãy nói rằng trong một bộ lạc ở Châu Đại Dương, các mối quan hệ họ hàng là mẫu hệ, và anh trai của mẹ, hoặc chú, đóng vai trò của người cha trong các xã hội phương Tây.

Theo một cách dân tộc học, nhà nhân chủng học có thể hiểu các mối quan hệ này là sai lầm và chỉ trích trong công việc của mình những hậu quả xã hội và gia đình có thể có của hành động này.

Nhưng khi tương đối hóa trong quá trình làm việc tại hiện trường của mình, nhà nghiên cứu nhận ra rằng các mối quan hệ này chỉ khác nhau, bởi vì chúng có các hệ thống khác và các quy trình trước đó cần được tính đến.

Để thực hiện một cuộc điều tra khoa học, điều không thể thiếu là nhà nghiên cứu đã tự giải thoát mình khỏi những định kiến ​​và phán đoán, vì vậy việc thực hành thuyết tương đối văn hóa trong Nhân học. Tuy nhiên, việc thực hiện thuyết tương đối hóa cũng có thể được toàn xã hội sử dụng hàng ngày, để hiểu rõ hơn về vị trí và hành vi của người khác, và để thiết lập các mối quan hệ xã hội tốt hơn, toàn diện hơn.

Khái niệm thuyết tương đối văn hóa cũng thông qua sự hiểu biết về ý tưởng về sự khác biệt, đó là giả định về sự tồn tại của người khác và về sự khác biệt trong xã hội.

Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tương đối văn hóa

Khái niệm tương đối văn hóa có thể được coi là đối nghịch chính xác với chủ nghĩa dân tộc.

Tầm nhìn dân tộc học đặt văn hóa riêng của mình như một điểm so sánh với những người khác. Mặt khác, chủ nghĩa tương đối sẽ sử dụng cú sốc văn hóa để giải quyết vấn đề đúng sai, cố gắng hiểu sự đa dạng và cách nó được biểu hiện bởi các hệ thống biểu tượng và thực tiễn khác nhau của các xã hội khác.

Xem thêm: Thuyết tương đối