Trì hoãn

Độ trễ là gì:

Độ trễ có nghĩa là độ trễ và biểu thị sự khác biệt về thời gian giữa việc gửi và nhận tín hiệu hoặc thông tin trong các hệ thống truyền thông, chẳng hạn.

Từ này bắt nguồn từ tiếng Anh và được thêm vào tiếng Bồ Đào Nha thường được sử dụng để chỉ sự chậm trễ của tín hiệu, chủ yếu là độ trễ của âm thanh trong việc truyền qua vệ tinh.

Các tín hiệu khác được truyền qua vệ tinh và hình thành một mạch điện cũng có thể bị các thời gian trễ khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh hiển thị trên TV hoặc thông tin liên lạc được thực hiện qua các cuộc gọi điện thoại, ví dụ.

Cũng giống như độ trễ có nghĩa là "độ trễ" hoặc "độ trễ", từ bị trễ có nghĩa là "trễ". Thuật ngữ này thường thấy trong các thông báo chuyến bay tại sân bay để chỉ ra rằng một chuyến bay cụ thể sẽ không đến vào thời gian dự kiến.

Trong lĩnh vực âm nhạc, độ trễ còn được gọi là thiết bị hoặc nhạc cụ tạo ra hiệu ứng âm thanh chịu trách nhiệm trì hoãn tín hiệu của âm thanh gốc, cho phép người đó điều khiển thời điểm âm thanh sẽ được truyền đi và số lần lặp lại.

Kết quả của hiệu ứng âm thanh trễ tương tự như tiếng vang, tùy thuộc vào thời gian trễ của tín hiệu âm thanh.