Chiếm đoạt văn hóa

Chiếm đoạt văn hóa là gì:

Sự chiếm đoạt văn hóa là việc sử dụng các yếu tố tiêu biểu của một nền văn hóa cụ thể bởi những người thuộc một nhóm văn hóa khác nhau .

Đây là một khái niệm về nhân chủng học và là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận, chủ yếu bởi vì nó được coi là một sự bồi đắp - hợp nhất các yếu tố văn hóa bên ngoài - bởi một nền văn hóa thống trị trong một thiểu số.

Từ cách giải thích này, chiếm đoạt văn hóa được coi là một thực tiễn tiêu cực, vì nó bao gồm việc sử dụng các yếu tố của một nền văn hóa nhất định mà không hiểu về ý nghĩa biểu tượng và lịch sử về chúng.

Các nghiên cứu nhân học về chiếm đoạt văn hóa (còn gọi là "vay mượn văn hóa") đã xuất hiện với sự tăng cường liên hệ giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Xem thêm: Ý nghĩa của sự đa dạng văn hóa.

Trong số các yếu tố thường phù hợp về văn hóa là các biểu hiện văn hóa từ âm nhạc, khiêu vũ, trang phục điển hình, biểu hiện ngôn ngữ, nghệ thuật, nấu ăn, phụ kiện, v.v.

Sự chiếm đoạt văn hóa không được coi là một tội ác, nhưng có những người coi đó là một sự thiếu tôn trọng to lớn từ quan điểm đạo đức, vì các yếu tố thích hợp chỉ được xã hội chấp nhận ngay từ khi họ bị đồng hóa bởi văn hóa thống trị.

Đối với một số nhà phê bình, sự chiếm đoạt văn hóa trở thành một vấn đề khi ý nghĩa của các yếu tố này bị bóp méo khỏi bối cảnh lịch sử và văn hóa của họ, bắt đầu cho rằng những diễn giải bị bóp méo không tiết lộ bản chất của nhóm dân tộc mà họ thuộc về ban đầu.

Sự chiếm đoạt văn hóa không nên bị nhầm lẫn với trao đổi văn hóa, vì sau này cho phép trao đổi kinh nghiệm văn hóa được chia sẻ đồng đều giữa các nhóm, mà không có sự tồn tại lâu dài của một nhóm thống trị. Sự chiếm đoạt, mặt khác, theo các nhà phê bình, được đánh dấu bằng sự phục tùng của một nền văn hóa bị lịch sử áp bức bởi một người thống trị.

Một ví dụ về sự chỉ trích chiếm đoạt văn hóa là việc sử dụng các yếu tố tôn giáo của các nền văn hóa nhất định làm đạo cụ thời trang của những người khác, làm cho toàn bộ gánh nặng biểu tượng và lịch sử của các yếu tố đó giảm xuống chỉ còn là vật trang trí.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Văn hóa.