Tiền thân

Tiền thân là gì:

Tiền thân là một tính từ đủ điều kiện để thông báo chính nó, điều đó sắp xảy ra hoặc xảy ra trước khi xuất hiện một số điều, chẳng hạn như một dấu hiệu hoặc cảnh báo, ví dụ.

Bằng cách nói rằng một người là tiền thân của một cái gì đó, điều đó có nghĩa rằng anh ta là người tiên phong trình bày ý tưởng, hành vi hoặc hành động nhất định .

Và, như đã nói, tiền thân vẫn có thể đại diện cho cái mà thông báo biểu hiện của một cái gì đó hoặc những gì có khả năng bắt nguồn một điều gì đó sau này.

Ví dụ: "Thực phẩm của ngày hôm qua là tiền thân của nhiễm trùng thực phẩm trên diện rộng . "

Trong Hóa học, tiền chất là tất cả các hợp chất là một phần của phản ứng hóa học, bắt nguồn từ hợp chất mới này.

Xem thêm: Tiên phong.

Tiền thân và tiền thân

Nhiều người nhầm lẫn giữa các từ tiền thân và tiền thân với nhau. Cả hai tồn tại trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tiền thân, như đã nói trước đây, đề cập đến những gì đến trước một điều gì đó. Đã là tiền thân từ đang đề cập đến hành động tạo ra một khóa học, nghĩa là hành động đi trên một con đường.

Ví dụ: "Cậu bé này là tiền thân của thể loại âm nhạc này ở nước ta" | "Tiền thân của cuộc đua marathon bị mất trên đường đi."

Từ đồng nghĩa của tiền thân

Một số từ đồng nghĩa chính của tiền thân bao gồm:

 • Mặt trận;
 • Người tiền nhiệm;
 • Người tiền nhiệm;
 • Người khởi xướng;
 • Prógono;
 • Antessignano;
 • Tiên phong;
 • Vanguardista;
 • Điềm báo;
 • Dự đoán;
 • Tiên lượng;
 • Chỉ số;
 • Sản phẩm.

Mặt khác, các từ trái nghĩa của tiền thân là: người kế thừa, người thừa kế và người thừa kế.