Tư bản

Tư bản là gì:

Nhà tư bản là cá nhân sống dựa trên thu nhập vốn tài chính tư nhân . Thuật ngữ này cũng có thể liên quan đến mọi thứ liên quan đến chủ nghĩa tư bản, một hệ thống kinh tế xã hội được đặc trưng bởi việc sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ bởi các tài sản tư nhân nhằm mục đích lợi nhuận.

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới được hình thành bởi các xã hội tư bản, chủ yếu ở phương Tây. Trong số một số đặc điểm chính của phương thức sản xuất của hệ thống tư bản, chúng tôi nhấn mạnh:

  • Sự tồn tại của tài sản tư nhân;
  • Tích lũy của cải;
  • Nhà nước không can thiệp vào cung, cầu, giá cả và phân phối hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng;
  • Sự tồn tại của cạnh tranh và thương mại tự do;
  • Công nhân nhận được tiền lương cho công việc của họ;
  • Nhà tư bản (chủ sở hữu tài sản tư nhân) có thể thuê hoặc sa thải nhân viên theo nhu cầu của họ, miễn là họ tuân theo các tiêu chuẩn lao động có hiệu lực tại nơi đặt tài sản;
  • Sự tồn tại của bất bình đẳng kinh tế (người rất giàu và người nghèo), đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển;

Hệ thống tư bản xuất hiện vào giữa thế kỷ XV, với sự suy tàn của chế độ phong kiến ​​thịnh hành trong thời trung cổ, và sự xuất hiện của giai cấp tư sản, đánh dấu sự khởi đầu của cái gọi là Thời đại hiện đại.

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ này được gọi là Chủ nghĩa tư bản hoặc Chủ nghĩa tư bản thương mại (được coi là chủ nghĩa tư bản), và phương tiện chính để làm giàu cho giai cấp tư sản bao gồm thăm dò các vùng đất mới, thương mại hóa nô lệ và kim loại quý, chẳng hạn.

Chủ nghĩa tư bản tài chính là hệ thống tư bản thịnh hành trong thế giới đương đại, chủ yếu dựa vào toàn cầu hóa và sự độc quyền của các công ty và ngân hàng lớn.

Tìm hiểu thêm về Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa tư bản tài chính.

Tư bản và xã hội chủ nghĩa

Khác với tư tưởng tư bản, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ủng hộ sự tích lũy và chiếm đoạt công khai của tư liệu sản xuất. Hơn nữa, chủ nghĩa xã hội vẫn bảo vệ nguyên tắc bình đẳng kinh tế.

Tư duy xã hội gắn liền với mô hình tư bản chủ nghĩa. Đầu tiên được phát triển vào thế kỷ thứ mười tám, với Robert Owen, Saint-Simon và Charles Fourier (Chủ nghĩa xã hội không tưởng) và Karl Marx và Friedrich Engels (Chủ nghĩa xã hội khoa học) là những người lý tưởng hóa chính.

Tìm hiểu thêm về:

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Vốn trong nền kinh tế