Dorgas

Dorgas là gì:

Dorgas giống như ma túy, nhưng với một lỗi chính tả .

Giả sử, từ này đã xuất hiện trên một diễn đàn trên mạng xã hội Orkut đã tuyệt chủng khi một thanh niên để lại lời chứng thực cho bạn mình và anh ta đã bị ảnh hưởng bởi ma túy và viết sai.

Thành ngữ này được sử dụng trong các mạng xã hội để nói về một thứ hoàn toàn vô nghĩa hoặc khi một người nói nhảm nhí chẳng hạn.

Từ này trở nên phổ biến, biến thành một meme được sử dụng trong các mạng xã hội khác nhau, chẳng hạn như Facebook, Twitter và các blog khác.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của meme.

Dorgas cuối cùng đã trở nên phổ biến trên internet, tạo ra các biến thể của biểu thức, chẳng hạn như "doras manolo", cũng trở thành một virus phổ biến trên mạng xã hội, thông qua các meme và video trên Youtube.

Thông thường, cụm từ "dorgas manolo" được sử dụng theo nghĩa "điên rồ, điên rồ", một tiếng lóng phổ biến trong giới trẻ trong các mạng xã hội.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của manolo.