Nhà vệ sinh

Labuta là gì:

Labuta có nghĩa là làm việc, đọc, dịch vụ . Nó là một từ có nguồn gốc trong lao động Latin, có nghĩa là đọc, làm việc.

Labuta là một danh từ nữ tính để chỉ một nhiệm vụ được thực hiện một cách đau đớn, với sự cam kết tuyệt vời. Vd: Anh ấy sống trong nhà vệ sinh. Điều đó có nghĩa là anh ấy sống trong nỗ lực của công việc của mình.

Công việc biểu hiện ngoài việc đề cập đến một công việc đau đớn, cũng có thể chỉ diễn tả một hoạt động được thực hiện với nhiều nỗ lực và cam kết.

Một số từ đồng nghĩa của toil là: toil, toil, toil, to đấu tranh.

Xem thêm ý nghĩa của công việc.

Labuta là một từ cũng được sử dụng như một tiếng lóng, khi người ta nói rằng ai đó sẽ đi vệ sinh, có nghĩa là trên đường đi làm. Nhiều lần từ này được áp dụng cho ý nghĩa của cuộc sống, như trong cụm từ: Công việc hàng ngày của tôi là rất nhiều công việc.