Môi trường

Môi trường là gì:

Môi trường liên quan đến tất cả những thứ sốngvô hồn tồn tại trên Trái đất hoặc trong một số khu vực của nó ảnh hưởng đến các hệ sinh thái hiện có khác và cuộc sống của con người.

Môi trường có thể có một số khái niệm, được xác định bởi các thành phần là một phần của nó. Biết điều quan trọng nhất:

Thành phần của môi trường

Đối với Liên Hợp Quốc, môi trường là tập hợp các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học và xã hội có thể gây ra tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật và các hoạt động của con người.

Môi trường là tập hợp các đơn vị sinh thái hoạt động như một hệ thống tự nhiên. Do đó, môi trường bao gồm tất cả các thảm thực vật, động vật, vi sinh vật, đất, đá, khí quyển. Cũng bao gồm trong môi trường là các tài nguyên thiên nhiên như nước và không khí và các hiện tượng vật lý của khí hậu, như năng lượng, bức xạ, phóng điện và từ tính.

Môi trường bao gồm bốn lĩnh vực khác nhau: khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển .

Bầu khí quyển là lớp không khí bao quanh hành tinh, được tạo thành từ các loại khí như oxy, carbon dioxide, metan và nitơ. Thạch quyển là lớp ngoài cùng của hành tinh, được hình thành bởi đất và bề mặt đá, còn được gọi là lớp vỏ Trái đất.

Thủy quyển bao gồm tất cả các vùng nước của hành tinh (sông, biển, hồ, đại dương, v.v.) và sinh quyển là lớp liên quan đến sự sống và bao gồm tất cả các dạng sống tồn tại trên Trái đất.

Môi trường và sinh thái

Trong sinh thái học, môi trường là hệ sinh thái trong đó sự sống của một loại sinh vật phát triển, nghĩa là, có một số loại hệ sinh thái mà sinh vật sống.

Trong môi trường có một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống của sinh vật. Do đó, sinh thái học là một lĩnh vực có đối tượng nghiên cứu các mối quan hệ hiện có giữa các sinh vật và môi trường xung quanh chúng.

Làm thế nào để bảo vệ môi trường?

Việc giữ gìn môi trường phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và sự tham gia của tất cả các cá nhân trong xã hội. Quyền công dân để bảo vệ môi trường nên bao gồm các hoạt động và khái niệm góp phần bảo tồn môi trường.

Theo cách này, điều quan trọng là giáo dục và giáo dục công dân ở nhiều độ tuổi khác nhau, thông qua việc nâng cao nhận thức trong trường học và các nơi khác.

Ngoài giáo dục môi trường, tính bền vững là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đảm bảo giữ gìn môi trường.

Bảo vệ môi trường thông qua sự bền vững

Bền vững môi trường và sinh thái là duy trì môi trường của hành tinh Trái đất, là duy trì chất lượng cuộc sống và duy trì môi trường hài hòa với sự tồn tại của con người.

Khái niệm bền vững là về lâu dài, nó có nghĩa là chăm sóc và bảo tồn toàn bộ hệ thống để các thế hệ tương lai cũng có thể tận dụng lợi thế của nó.

Tính bền vững đề cập đến các biện pháp và chiến lược khác nhau có thể được xã hội áp dụng để môi trường được bảo tồn và được coi là bền vững. Điều này có nghĩa là các hình thức hành động phải được tìm thấy cho phép sự chung sống của con người với việc giữ gìn môi trường để tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt.

Ví dụ về cách bảo vệ môi trường

Có một số biện pháp bền vững và giữ gìn môi trường:

 • tránh tất cả các loại ô nhiễm trong vùng nước sông, biển, đại dương và hồ,
 • tách chất thải hữu cơ khỏi chất thải có thể tái chế và các loại chất thải có thể tái chế khác nhau,
 • tiêu thụ có ý thức các nguồn tài nguyên như nước và điện,
 • tránh các thảm họa sinh thái như hỏa hoạn, sự cố tràn dầu trong vùng biển, nạn phá rừng và tử vong của động vật,
 • giảm ô nhiễm và phát thải các chất ô nhiễm khí,
 • sử dụng năng lượng tái tạo và tái tạo, như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện
 • để giảm tiêu thụ thực phẩm và các sản phẩm công nghiệp,
 • sử dụng các phương tiện giao thông thay thế và ít gây ô nhiễm hơn, như đi xe đạp và giao thông công cộng,
 • xây dựng nhà bền vững, được chuẩn bị cho việc sử dụng năng lượng thay thế và tái tạo.

Cối xay gió cối xay gió: biến gió thành năng lượng hữu ích

Ngoài các biện pháp này, có thể được toàn xã hội áp dụng, giáo dục môi trường là một phần của nhận thức về tính bền vững môi trường. Giáo dục về bảo vệ môi trường phải được cung cấp cho công dân và trẻ em để đảm bảo giữ gìn môi trường cho các thế hệ tương lai.

Điều quan trọng là sự bền vững môi trường đang ngày càng được ưu tiên cho các chính trị gia và cho xã hội nói chung, để bảo tồn môi trường có thể đạt được.

Tìm hiểu thêm về tính bền vững và xem một số ví dụ về tính bền vững.

Tầm quan trọng của tái chế đối với môi trường

Tái chế là một quá trình có tầm quan trọng lớn đối với việc bảo vệ môi trường. Bằng cách tái chế và giảm chất thải, có thể giảm ô nhiễm không khí, nước và đất

Quá trình tái chế bao gồm phân loại chất thải theo các loại để chất thải có thể được tái sử dụng, tạo ra các sản phẩm mới. Các vật liệu như nhựa, giấy, thủy tinh, bìa cứng, gỗ và kim loại nói chung có thể được sử dụng trong tái chế.

Chất thải hữu cơ (chất thải gia đình) có thể được sử dụng cho quá trình ủ phân, biến chúng thành phân bón có thể được sử dụng để trồng rau, rau và trái cây.

Một trong những cách hiệu quả để giúp tái chế là tham gia vào các hệ thống thu gom chọn lọc . Bộ sưu tập chọn lọc thu gom chất thải hữu cơ và phi hữu cơ, phải được phân tách trong nhà, doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Sau khi rác được thu gom, nó được gửi đến những nơi thích hợp để tái sử dụng được thực hiện theo các loại vật liệu riêng biệt.

Máy phân loại rác có thể tái chế

Một trong những thách thức lớn nhất trong tái chế là giáo dục công dân hiểu rằng mọi nỗ lực, dù nhỏ, đều có tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu thêm về Tái chế và Bộ sưu tập chọn lọc.

Chính sách môi trường và môi trường công cộng

Các chính sách công liên quan đến môi trường và bảo tồn nó là trách nhiệm của Bộ Môi trường (Chính phủ Liên bang), Ban Thư ký Môi trường của các tiểu bang và thành phố.

Các cơ quan này chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp thực tế liên quan đến những gì được quy định trong Chính sách môi trường quốc gia và các luật khác liên quan đến vấn đề này. Họ giám sát các hoạt động gây ô nhiễm, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác có thể làm suy yếu việc bảo tồn các hệ sinh thái và khu vực dự trữ sinh thái của đất nước.

Để đạt được các mục tiêu này, có các chương trình liên quan đến bảo tồn và phục hồi môi trường, đánh giá chất lượng nước và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Các cơ quan này cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy các hành động giáo dục liên quan đến giáo dục môi trường, các khái niệm về sinh thái và tăng tính bền vững của các thành phố.

Chính sách môi trường quốc gia

Ở Brazil có PNMA - Chính sách môi trường quốc gia (Luật 6, 938 / 81). Chính sách này xác định môi trường là một tập hợp các điều kiện vật lý, hóa học và sinh học, các định luật, ảnh hưởng và tương tác cho phép sự tồn tại của sự sống ở các dạng khác nhau nhất (điều 3, mục I).

Mục tiêu của PNMA là xác định các tiêu chí và cơ chế hoạt động phải được các chính phủ thực hiện để đảm bảo giữ gìn môi trường.

Ví dụ về các mục tiêu dự kiến ​​trong luật là:

 • kiểm soát việc sử dụng và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên,
 • kiểm soát sự phát thải ô nhiễm trong môi trường
 • kiểm soát việc sử dụng có ý thức của đất, nước và không khí,
 • khuyến khích học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường,
 • bảo vệ hệ sinh thái,
 • bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các khu vực nguy cấp.

PNMA cũng xác định những hành động nên được thực hiện bởi các chính phủ để đảm bảo việc bảo vệ môi trường khỏi việc đánh giá tác động môi trường và định nghĩa các ưu tiên cho hành động.

Một số biện pháp được Chính sách môi trường quốc gia áp dụng là: quy định tác nhân gây ô nhiễm phải sửa chữa và bồi thường thiệt hại cho môi trường, tạo hồ sơ dữ liệu về chất lượng môi trường và tạo không gian bảo vệ và dự trữ môi trường.

Tuần lễ môi trường thế giới

Tuần lễ môi trường thế giới được tổ chức hàng năm vào tuần đầu tiên của tháng 6, kỷ niệm ngày lễ môi trường thế giới (5/6). Ngày đã tồn tại kể từ khi ban hành Nghị định 86.028 năm 1981.

Mục đích của Tuần lễ Môi trường Thế giới là nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc liên quan đến mọi công dân trong việc giữ gìn môi trường.

Tìm hiểu một số cách để giúp bảo vệ môi trường.