Nhân quyền

Nhân quyền là gì:

Nhân quyền là tất cả các quyền liên quan đến việc đảm bảo một cuộc sống trang nghiêm cho tất cả mọi người. Quyền con người là quyền được bảo đảm cho con người vì thực tế đơn giản là con người.

Vì vậy, quyền con người là tất cả các quyền và tự do cơ bản, được coi là cơ bản cho phẩm giá. Chúng nên được đảm bảo cho tất cả công dân, từ bất kỳ nơi nào trên thế giới và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, như màu sắc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tình dục và chính trị.

Nhân quyền là tập hợp các bảo đảm và giá trị phổ quát nhằm bảo đảm phẩm giá, có thể được xác định với một tập hợp tối thiểu các điều kiện của một cuộc sống trang nghiêm.

Theo Liên Hợp Quốc, quyền con người là sự bảo đảm cho việc bảo vệ người dân trước các hành động hoặc thiếu hành động của các chính phủ có thể gây nguy hiểm cho nhân phẩm.

Quyền cơ bản của con người là quyền sống, quyền tự do bày tỏ quan điểm và tôn giáo, quyền được chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công việc.

Nguồn gốc nhân quyền

Khái niệm về quyền con người đã thay đổi trong suốt lịch sử, nhưng có một số sự kiện rất quan trọng trong sự phát triển của các quyền này.

Kỷ lục lịch sử đầu tiên về quyền con người là khoảng 500 năm trước Chúa Kitô, khi Cyrus, vua Ba Tư, tuyên bố tự do của nô lệ và một số quyền khác của quyền bình đẳng của con người. Những quyền này đã được ghi lại trong một vở kịch tên là Cyrus Xi-lanh.

Việc tạo ra Tuyên ngôn về Quyền của Virginia ở Hoa Kỳ (1776) và Tuyên bố về Quyền của Con người và Công dân (1789) ở Pháp cũng là những sự kiện quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người.

Việc thành lập Liên Hợp Quốc vào năm 1945 cũng là một phần của lịch sử phát triển của nhân quyền. Điều này rất quan trọng vì một trong những mục tiêu của Liên Hợp Quốc là làm việc để đảm bảo phẩm giá của tất cả các dân tộc và giảm bất bình đẳng toàn cầu.

Ngay sau đó, vào năm 1948, Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn việc thành lập Tuyên ngôn Nhân quyền. Và vào năm 1966, hai tài liệu nữa đã được tạo ra: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Ngày nay có một số tổ chức và phong trào nhằm bảo vệ quyền con người, như:

 • Ân xá quốc tế,
 • Dịch vụ hòa bình và tư pháp ở Mỹ Latinh,
 • Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền,
 • Theo dõi nhân quyền,
 • Văn phòng cho các tổ chức dân chủ và nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu.

Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người

Năm 1948, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tạo ra Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (UDHR). Tài liệu này là một trong những điều quan trọng nhất trên cơ sở quyền con người và chứa đựng các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc đảm bảo các quyền này.

UDHR rất quan trọng trên toàn thế giới vì nó được coi là tài liệu đánh dấu sự khởi đầu của nhận thức và mối quan tâm của thế giới đối với việc bảo vệ quyền con người. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc coi Tuyên bố là một mô hình lý tưởng cho tất cả các dân tộc để đạt được sự tôn trọng đối với các quyền và tự do của con người.

UDHR tuyên bố rằng tất cả con người được sinh ra tự do và họ bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Ngoài ra, việc Liên Hợp Quốc thông qua Tuyên bố cũng nhằm tránh các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình thế giới và tăng cường bảo vệ các quyền nhân đạo.

Đặc điểm của quyền con người

Biết các đặc điểm chính của quyền con người:

 • Chức năng chính của nó là đảm bảo phẩm giá của tất cả mọi người,
 • là phổ quát: chúng có giá trị cho tất cả mọi người, không có bất kỳ sự phân biệt hay phân biệt nào,
 • có liên quan đến nhau: tất cả các quyền con người phải được áp dụng như nhau, thiếu một quyền có thể ảnh hưởng đến người khác,
 • không có sẵn: điều đó có nghĩa là một người không thể từ bỏ quyền của mình,
 • là không thể mô tả: nó có nghĩa là nhân quyền không có thời hạn và không mất hiệu lực của chúng.

Luật nhân quyền

Nhân quyền được giải quyết trong các luật, công ước, thỏa thuận và hiệp ước quốc tế khác nhau. Ngoài sự tồn tại của các luật về chủ đề này, nhiệm vụ của mỗi quốc gia là phải có luật riêng để đảm bảo rằng quyền con người được tôn trọng và đưa vào thực tiễn.

Biết một số luật liên quan đến quyền con người:

 • Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (1948)
 • Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (1966)
 • Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966).

Hiến pháp Liên bang năm 1988, trong điều 5, định nghĩa các quyền và bảo đảm cơ bản của công dân là gì. Xem một số:

 • bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa phụ nữ và nam giới,
 • cấm tra tấn và đối xử vô nhân đạo,
 • tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo,
 • cấm kiểm duyệt,
 • bảo vệ quyền riêng tư, quyền riêng tư, danh dự và hình ảnh,
 • bảo mật điện thoại và thư tín,
 • tự do lựa chọn nghề nghiệp,
 • tự do đi lại trong nước
 • quyền tài sản và thừa kế,
 • đảm bảo quyền tiếp cận công lý,
 • phân biệt chủng tộc, tra tấn và buôn bán ma túy là những tội ác không liên quan,
 • cấm án tử hình,
 • không người Brazil nào có thể bị dẫn độ.

Mặc dù có một số luật liên quan đến quyền con người, điều quan trọng là phải biết rằng chúng không bị giới hạn bởi những gì được quy định bởi luật pháp. Các quyền khác có thể được đưa vào như quyền con người theo thời gian và theo nhu cầu, biến đổi xã hội và lối sống của xã hội.

Xem thêm 10 nguyên tắc về Quyền của Trẻ em.

Nhân quyền, quyền công dân và dân chủ

Quyền công dân là việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, chính trị và xã hội được dự kiến ​​trong Hiến pháp. Thực hiện quyền công dân là nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của họ để có thể đấu tranh và buộc tội để họ được đưa vào thực tế và được nhà nước bảo đảm.

Để thực hiện quyền công dân đầy đủ, các thành viên của một xã hội phải được hưởng quyền con người và quyền cơ bản, cả cá nhân và tập thể.

Có quyền công dân đầy đủ và bình đẳng giữa các công dân là một phần của khái niệm dân chủ, quy định sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội trên một nền tảng bình đẳng.

Vì vậy, bình đẳng, giữ gìn quyền con người, nhân phẩm và quyền công dân là nền tảng để bảo đảm nền dân chủ ở bất kỳ quốc gia nào.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Quyền công dân và Quyền xã hội và xem thêm Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và cách thức thực thi quyền công dân.