Thành phố bền vững

Thành phố bền vững là gì:

Các thành phố bền vững là các thành phố thực hiện các chính sách công bền vững, tôn trọng và giữ gìn môi trường .

Sự tập trung lớn của dân số thế giới tại các thành phố và tác động ngày càng tăng đối với môi trường đã nâng cao nhận thức của các công ty và chính phủ nhằm thiết lập các biện pháp bền vững dẫn đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cư dân.

Các thành phố bền vững thực hiện các biện pháp để tránh sử dụng không phù hợp tài sản đô thị, quản lý đất đai, xây dựng hoặc sử dụng quá mức hoặc không đủ cơ sở hạ tầng đô thị, cài đặt các chủ trương hoặc hoạt động có thể hoạt động như suy thoái của các khu vực đô thị hóa; ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Một mối quan tâm khác của các thành phố bền vững là làm cho dân số sử dụng hiệu quả và không lãng phí nước, năng lượng và luôn luôn sử dụng các vật liệu tái tạo. Một số ý tưởng để tạo điều kiện và cải thiện khí hậu trên hành tinh là tạo ra các không gian đa năng để tránh lãng phí, đặt mọi thứ trong cùng một khu phố và khuyến khích giao thông thay thế, giảm ô nhiễm hành tinh và cải thiện hệ sinh thái thế giới.