Chào buổi sáng

Có chuyện gì thế

Chào buổi sáng là một lời chào, một lời chào, một cử chỉ của giáo dục và văn minh được sử dụng trong cuộc họp đầu tiên của mọi người sau khoảnh khắc thức dậy vào buổi sáng.

Chào buổi sáng là một biểu hiện được sử dụng để chào đón mọi người trong suốt buổi sáng, cho đến buổi trưa.

Lời chào "chào buổi sáng" bên cạnh việc là một lời chào có nghĩa là mong muốn người kia có một ngày yên tĩnh.

Sau thời gian buổi trưa, lời chào trở thành "buổi chiều tốt lành", được sử dụng cho đến buổi tối. "Chào buổi tối" là lời chào cuối cùng trong ngày, được sử dụng sau 6 giờ tối.

Trong các mạng truyền hình Brazil có các chương trình báo chí có tên đề cập đến ngày mới được sinh ra, ví dụ Bom dia PE, Bom dia São Paulo, Bom dia Rio Grande, Bom dia Brasil, v.v. một chương trình gọi là "Bộ trưởng chào buổi sáng" phỏng vấn các Bộ trưởng của chính phủ Brazil, để thảo luận về các vấn đề liên quan đến danh mục đầu tư của họ.