Chữ số Ả Rập

Chữ số Ả Rập là gì:

Chữ số Ả Rập, còn được gọi là chữ số Ấn-Ả Rập, là thành phần của hệ thống đánh số hiện đang được sử dụng để thể hiện các số. Do đó, chữ số là một ký hiệu được sử dụng để biểu diễn số .

Các chữ số Ả Rập là mười và được sử dụng để tạo thành tất cả các số khác.

0123456789

Ví dụ: số 1286 được hình thành bởi bốn số khác nhau.

Làm thế nào các chữ số Ả Rập xuất hiện?

Nguồn gốc chính xác của các chữ số Ả Rập là không chắc chắn. Tuy nhiên, lời giải thích đáng kể nhất cho sự xuất hiện của những con số này gắn liền với lịch sử của Ấn Độ.

Hệ thống đánh số này sẽ được người Hindu phát triển, lan sang thế giới Hồi giáo và sau đó đến phần còn lại của thế giới. Việc tạo ra các số liệu của người theo đạo Hindu, theo các ghi chép lịch sử, đã xảy ra khoảng 300 năm trước Công nguyên.

Trong khoảng thời gian này, các chữ số 1 đến 9 xuất hiện. Việc giới thiệu chữ số 0 xảy ra sau đó, khi hệ thống phát triển. Sự xuất hiện của ngày gần 870 năm sau Chúa Kitô, khoảng 1200 năm sau khi xuất hiện những con số đầu tiên.

Phổ biến các chữ số Ả Rập

Nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) chịu trách nhiệm phổ biến hệ thống Ấn-Ả Rập trên khắp châu Âu. Sự xuất hiện của chữ số Ả Rập có rất nhiều tầm quan trọng trong sự phát triển của thế giới, là một trong những tiến bộ có liên quan nhất trong lịch sử toán học .

Khi Fibonacci viết cuốn sách Liber Abacci, về số học, ông đã trình bày số Ả Rập cho toàn bộ châu Âu. Công trình được công nhận trên toàn thế giới là bản ghi đầu tiên của một cuốn sách giới thiệu và giải thích hoạt động của hệ thống đánh số này, chưa được biết. Vào thời điểm đó, nhà toán học đã giới thiệu hệ thống bằng cách tự gọi mình là một phương pháp của Ấn Độ giáo .

Sửa đổi chữ số Ả Rập

Các chữ số Ấn-Ả Rập đã thay đổi theo thời gian, cho đến khi họ có được các hình thức họ có ngày nay.

Xem hình ảnh dưới đây để so sánh về cách các ký hiệu số Ả Rập được vẽ khi chúng được tạo và cách chúng được sử dụng. Lưu ý rằng các dấu vết đã thay đổi rất nhiều kể từ thời điểm xuất hiện.

Theo thời gian, hệ thống số đã được sửa đổi và đơn giản hóa, theo định dạng được sử dụng ngày nay.

Giải thích cho việc vẽ các số Ả Rập là gì?

Khi quan sát các hình thức ban đầu của các hình, có thể nhận thấy rằng các hình vẽ của chúng tương ứng trung thực với số lượng góc mà mỗi biểu tượng có.

Do đó, theo hình ảnh ban đầu của biểu tượng, mỗi chữ số được thể hiện bằng số góc chính xác mà nó có.

Xem hình:

Cũng đọc ý nghĩa của Số.

Sự khác nhau giữa chữ số Ả Rập và La Mã

Chữ số La Mã là một hình thức biểu diễn số khác, xuất hiện trong Đế chế La Mã, chính xác hơn là ở La Mã cổ đại.

Để biểu diễn các chữ số La Mã, hệ thống sử dụng bảy chữ cái, theo sự kết hợp được tạo thành, tạo thành các số. Bảy chữ cái tương ứng với các giá trị sau:

Tôi = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Xem trong bảng này cách viết các chữ số La Mã từ 1 đến 100.

Tôi1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Để biết thêm về hệ thống này xem bài viết số La Mã.