XPTO

XPTO là gì:

XPTO là viết tắt của Christus, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là Xức dầu, Messiah.

XPTO cũng được sử dụng để chỉ định bất cứ điều gì rất tốt, tráng lệ, một thành tựu tuyệt vời.

Biểu thức XPTO là từ viết tắt cũng được sử dụng để tính từ một thứ gì đó rất tinh vi, có nhiều chất lượng, một sản phẩm của thế hệ trước, với công nghệ mới nhất, là máy tính, blog, v.v.

XPTO được sử dụng đồng nghĩa với những gì chung chung, không được biết đến nhiều và không có nhiều giá trị. Trong cách sử dụng hiện tại, từ viết tắt XPTO đã trở thành cách để chỉ "bất kỳ" khi cần sử dụng tên, tương tự như "Acme" trong các văn bản Bắc Mỹ.

Trong ngôn ngữ lập trình máy tính, XPTO là tên của một biến chung.