Ôi là gì:

Ohms, được đại diện bởi chữ Hy Lạp omega, và là một điện trở, một đơn vị đo lường được SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) công nhận. Ohms là mối quan hệ giữa điện áp của một volt và một dòng amp.

Một phần tử dẫn điện hoặc cách điện, có điện trở 1 ohm, sẽ làm giảm điện áp 1 volt xuống mỗi 1 amp đi qua nó. Thuật ngữ ohms là một sự tôn vinh đối với một nhà toán học và vật lý học tên là Georg Simon Ohm (1787-1854), người đã phát hiện ra các mối quan hệ toán học liên quan đến kích thước của dây dẫn và đại lượng điện, do đó tạo ra cái gọi là Định luật Ohm.

Để hiểu trở kháng của ohms, được sử dụng nhiều trong âm thanh xe hơi và bất kỳ loa nào, chỉ cần kết nối 4 ohms nối tiếp, trở kháng đó tăng lên 8 ohms, do đó âm thanh phát ra thấp, nếu nó bật 8 ohms, thì âm thanh phát ra trong một khối lượng tốt.