Nghĩa đen

Nghĩa đen là gì:

Nghĩa đen có nghĩa là nghiêm ngặt, hạn chế, rõ ràng, theo thư của văn bản . Đó là việc sử dụng một biểu thức trong ý nghĩa thực sự của nó . Ví dụ, cụm từ "người đàn ông bị bỏ đói" có thể có hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Được sử dụng theo nghĩa bóng, cụm từ chỉ đơn thuần là một cường điệu để nhấn mạnh rằng người đàn ông rất đói. Tuy nhiên, nếu ý định nói rằng người đàn ông đã chết vì anh ta không tự ăn, thì câu đó sẽ được giải thích theo nghĩa đen, nghĩa là như nó được viết.

Do đó, thông thường là thêm thuật ngữ "nghĩa đen" khi có ý định chứng minh ý nghĩa thực sự của các từ được sử dụng. Từ này chỉ nên được nhắc đến khi cụm từ hoặc cụm từ có nghĩa khác nhau.

Ở Brazil có rất nhiều cách diễn đạt mà cách giải thích thông thường nhất thường không được thực hiện theo nghĩa đen: "thả phích cắm", "đau khuỷu tay", "nổ bom", "nhảy mèo", "phá cành", "Ghi phim", "giữ nến", v.v.