Học sinh

Pupilo là gì:

Pupilo là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Latin " Pupillu " có nghĩa là "đứa trẻ mồ côi". Nó là một thuật ngữ dùng để chỉ một đứa trẻ mồ côi hoặc thanh thiếu niên được chăm sóc bởi một người giám hộ.

Thuật ngữ này đã được khái quát hóa để chỉ định một đứa trẻ hoặc một người trẻ tuổi được ai đó chọn để được bảo vệ theo một cách nào đó. Trong những trường hợp này, một đứa con nuôi, con gái riêng, hoặc thậm chí là con đỡ đầu hoặc cháu trai có thể được gọi là "học sinh".

Từ học sinh cũng dùng để chỉ một học sinh, học sinh hoặc một người học thông qua những lời dạy của một gia sư hoặc giáo viên. Ví dụ: thuật ngữ "học sinh của quân đội" chỉ định sinh viên của một cơ sở quân sự.

Theo nghĩa bóng, từ học sinh được sử dụng với nghĩa "được bảo vệ". Chỉ định một người học việc được bảo trợ bởi một chuyên gia muốn truyền đạt kiến ​​thức của mình về một nghệ thuật hoặc nghề nghiệp nhất định.