Ngộ độc

Gnosis là gì:

Thuật ngữ gnosis bắt nguồn từ thuật ngữ " gnosis " trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là " kiến thức ". Đó là một hiện tượng của kiến ​​thức tâm linh được trải nghiệm bởi người Gnostics (Kitô hữu giáo phái nguyên thủy của thuyết Ngộ đạo ). Đối với người Gnostics, gnosis là một kiến ​​thức là một phần của bản chất con người. Đó là một kiến ​​thức trực quan, khác với kiến ​​thức khoa học hoặc hợp lý.

Gnosis là cách có thể dẫn đến sự giác ngộ thần bí thông qua kiến ​​thức cá nhân dẫn đến sự cứu rỗi. Sự tồn tại của một Thiên Chúa siêu việt không bị người Ngộ đạo nghi ngờ, thay vào đó, họ nhìn thấy trong kiến ​​thức thiêng liêng một cách để đạt được một kiến ​​thức sâu sắc hơn về thực tại của thế giới.

Tìm hiểu ý nghĩa của siêu việt.

Thuyết Ngộ đạo có liên quan đến những giáo lý bí truyền của văn hóa Hy Lạp và Hy Lạp, trong đó phơi bày cho đồng tu của mình một cách cứu rỗi dựa trên sự hiểu biết về những sự thật ẩn giấu nào đó về Thiên Chúa, con người và thế giới.

Christian Gnismism chỉ định một tập hợp niềm tin về bản chất triết học và tôn giáo mà nguyên tắc cơ bản của nó dựa trên ý tưởng rằng trong mỗi người có một bản thể bất tử vượt qua chính con người. Do đó, con người được xem như một đấng thiêng liêng rơi xuống trần gian một cách thảm khốc và chỉ có thể được giải thoát khỏi tình trạng này thông qua một Khải Huyền thực sự.

Gnosiology là lĩnh vực triết học liên quan đến nghiên cứu nền tảng kiến ​​thức của con người.

Gnosis và tự do

Thuyết ngộ đạo có thể được coi là một tôn giáo. Tuy nhiên, mặc dù nó không được coi là một tôn giáo, Freidiaonry có liên quan theo nghĩa là nó nhằm mục đích đạt được Kiến thức tích hợp (kiến thức sâu rộng trong một số lĩnh vực riêng biệt), nghĩa là, có nhiều điểm tương đồng với Gnismism, trong đó gnosis chơi một vai trò có liên quan lớn.